23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 225-708781
Offentliggjort
22.11.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Odense Kommune

Indkøb af affaldsløsninger


Odense Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cayan Cetin
E-mail: cce@odense.dk
Telefon: +45 23269877
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af affaldsløsninger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Denne kontrakt omfatter levering af affaldssorteringsløsninger til indendørs brug til Odense Kommunes ejendomsportefølje.

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1 – Kravspecifikation og af det øvrige materiale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 018 200.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Indkøb af affaldsløsninger

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Affaldsløsningen på delaftale 1 er påtænkt til skoler og daginstitutioner.

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.1 – Kravspecifikation

Vejledende skitse af løsningen kan ses i bilag 8.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Holdbarhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Fleksibilitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Indkøb af affaldsløsninger

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Affaldsløsningen på delaftale 2 er påtænkt til administrative bygninger m.m.

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.2 – Kravspecifikation

Vejledende skitse af løsningen kan ses i bilag 8.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Holdbarhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Fleksibilitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Indkøb af affaldsløsninger

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Affaldsløsningen på delaftale 3 er påtænkt til plejecentre, madkundskabslokaler i skoler og storkøkkener i daginstitutioner

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.3 – Kravspecifikation

Vejledende skitse af løsningen kan ses i bilag 8.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Holdbarhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Fleksibilitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 110-342847
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Indkøb af affaldsløsninger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Abena A/S
CVR-nummer: 25682742
Postadresse: 6200
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 6200
Land: Danmark
E-mail: Udbud@abena.dk
Telefon: +45 74311818
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 664 271.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Indkøb af affaldsløsninger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RV Unique
CVR-nummer: 32094058
Postadresse: Kometvej 5
By: Roedekro
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 6230
Land: Danmark
E-mail: bda@rvu.dk
Telefon: +45 22281402
Internetadresse: www.rvu.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 353 929.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver, der er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens §§ 134 a-137, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende tilbudsgiver fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2023

Send til en kollega

0.078