23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 208-656225
Offentliggjort
27.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

KomUdbud

Opbygning af handicapbiler efter servicelovens § 114


KomUdbud

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Line-Maria Elvira Bryde
E-mail: line-maria.elvirabryde@middelfart.dk
Telefon: +45 88885031
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 03
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: webmaster@esbjergkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 17
By: Ikast
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: post@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@silkeborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35 20 91 15
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: mame@sonderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: post@sonderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sonderborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@kolding.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kolding.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69 11 64 18
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 84
By: Middelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: middelfart@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 27
By: Holstebro
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@holstebro.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 35
By: Lemvig
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: lemvig@lemvig.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6e348c9-bf85-45d8-aef8-fe0ea40db257/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6e348c9-bf85-45d8-aef8-fe0ea40db257/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6e348c9-bf85-45d8-aef8-fe0ea40db257/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opbygning af handicapbiler efter servicelovens § 114

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af opbygning af handicapbiler efter servicelovens §114 til ordregivende KomUdbud kommuner. Udbuddet er opdelt i 6 geografiske delkontrakter, hvor der kan bydes på én, flere eller alle delkontrakter. På baggrund af udbuddet indgås aftale med én leverandør pr. delkontrakt. Den samme leverandør kan godt vinde flere eller alle delkontrakter.

Borgeren er frit stillet til at vælge anden leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 180 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Esbjerg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KomUdbud udbyder levering af opbygning af biler til handicappede i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 340 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimalværdi: 9.510.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Midtjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50117100 Ombygning af motorkøretøjer
33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KomUdbud udbyder levering af opbygning af biler til handicappede i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 080 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimalværdi: 9.120.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3: Odense

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
50117100 Ombygning af motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KomUdbud udbyder levering af opbygning af biler til handicappede i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimalværdi: 21.000.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 4: Sønderborg

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50117100 Ombygning af motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Sønderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KomUdbud udbyder levering af opbygning af biler til handicappede i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimalværdi: 7.200.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 5: Trekantområdet

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50117100 Ombygning af motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KomUdbud udbyder levering af opbygning af biler til handicappede i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 360 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimalværdi: 18.540.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 6: Vestjylland

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50117100 Ombygning af motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Holstebro Kommune, Lemvig Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KomUdbud udbyder levering af opbygning af biler til handicappede i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimalværdi: 9.900.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital skal have været positivt i det seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet dokumenteres ved at fremlægge underskrevet og revisorgodkendt regnskab for det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive to 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 afsluttede regnskabsår, hvor der er leveret opbygning af mindst 3 handicapbiler.

- Med sammenlignelig menes levering af opbygning af handicapbiler efter serviceloven § 114.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endeligt dokument for tilbudsgivers tekniske og faglige formået, jf. udbudslovens §155, stk. 2.

Ordregiver er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed eksempelvis ved at kontakte den anførte kontaktperson.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/11/2023
Tidspunkt: 12:05
Sted:

Middelfart Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette udbud gennemføres af Middelfart Kommune på vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt udbudsfællesskab bestående af en række fynske og jyske kommuner. Se eventuelt mere på www.komudbud.dk. De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet under pkt. I.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. De enkelte kommuners selvejende institutioner eller kommunale selskaber deltager i udbuddet og er at betragte som ordregivere, hvis de er oplistet i den enkelte kommunes underskriftsbilag og/eller angivet i udbudsbekendtgørelsen. De enkelte kommuner vil indtræde i aftalen i takt med, at deres eksisterende aftaler udløber. Der henvises til udbudsbetingelserne for en komplet liste over deltagerkommuner og datoen for deres indtræden i denne aftale.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, såfremt denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135-136, hvis ikke tilbudsgiver kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens §138.

Ordregiver vil i desuden anvende de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2023

Send til en kollega

0.078