23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 206-649790
Offentliggjort
25.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Randers Kommune

Genudbud af hjemmeplejebiler til Randers Kommune


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Emilie Kronborg Lund
E-mail: emilie.rasmussen.oster@randers.dk
Telefon: +45 89151134
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/13256d42-5944-4d0e-8e1c-fc9c67087c36/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/13256d42-5944-4d0e-8e1c-fc9c67087c36/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/13256d42-5944-4d0e-8e1c-fc9c67087c36/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/13256d42-5944-4d0e-8e1c-fc9c67087c36/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af hjemmeplejebiler til Randers Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Operationel leasing af biler til Kommunens hjemmepleje.

Kontrakten har en varighed på 4 år.

Kontraktens omfang er fastsat til:

Delaftale 1: 43 stk.

Delaftale 1: (option): 10 stk.

Delaftale 2: 50 stk.

Delaftale 3: 35 stk.

Delaftale 3 (option): 10 stk.

Det vil sige at den samlede kontrakt omfatter 148 biler

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-biler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Operationel leasing af hjemmeplejebiler til Randers Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/08/2024
Slut: 31/08/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 1: (option): 10 stk.

Denne kan anvendes i forbindelse med underskrivelse af kontrakten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 1: 43 stk.

Delaftale 1: (option): 10 stk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Alm. Biler m. krav til baggagerum

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Operationel leasing af hjemmeplejebiler til Randers Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/08/2024
Slut: 31/08/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 2: 50 stk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Alm. biler

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Operationel leasing af hjemmeplejebiler til Randers Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/08/2024
Slut: 31/08/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 3 (option): 10 stk.

Denne kan anvendes i forbindelse med underskrivelse af kontrakten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 3: 35 stk.

Delaftale 3 (option): 10 stk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ingen mindstekrav til optagelse i relevant register eller autorisation efter udbudslovens § 141, stk. 2.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang. Der skal angives 1 reference, der er i igangværende eller afsluttet indenfor de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Med tilsvarende art og omfang menes:

- Tilsvarende art: levering af fabriksnye og ens - eller overvejende ens - personbiler til kommercielle eller offentlige formål.

- Tilsvarende omfang: Kontrakter som har løbet i min. 6 mdr. på tidspunktet på tilbuds-fristen, og skal omfatte levering af mindst 30 stk. biler.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Randers Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/10/2023

Send til en kollega

0.047