23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 126-401076
Offentliggjort
04.07.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Varde kommune

Dynamisk indkøbssystem på køretøjer


Varde kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Cramer Christiansen
E-mail: cche@varde.dk
Telefon: +45 79946800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.varde.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/vardekommune/tenderinformationshow.aspx?Id=147414
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem på køretøjer

Sagsnr.: 147414
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000 Motorkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

<strong>Varde Kommune etablerer et dynamisk indkøbssystem på indkøb af køretøjer</strong>

Udbuddet har til formål at sikre, at Ordregiver får en nemmere, mere attraktiv og mindre ressourcekrævende måde at udbyde køretøjer på – dette gælder både for Ordregiver, men også for Leverandørerne. Derudover giver det bedre mulighed for, at køretøjstyper kan følge med den teknologiske udvikling, fordi der kan stilles specifikke krav til indkøbet hver gang indkøbsbehovet opstår. Derved sikres forskelligartede behov bedre, som Ordregiver har til de køretøjer der bruges i hverdagen.

Systemet ikke er begrænset til de ansøgere, der opnår prækvalifikation ved etableringen af systemet hvilket betyder, at der løbende kan ske optagelse af nye ansøgere

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 1 Personbiler – M1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Biler, som er beregnet til befordring af højst 9 personer inkl. føreren, og som ikke har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori M1

<u>Indeholder alle drivmiddelstyper</u>

<u>Indeholder både hvide og gule nummerplader</u>

<u>Kan indeholde opbygninger</u>

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 2 Personbiler – M2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Biler, som er beregnet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren, og som ikke har en tilladt totalvægt på over 5.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori M2

<u>Indeholder alle drivmiddelstyper</u>

<u>Kan indeholde opbygning – f.eks. lift</u>

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 3 Personbiler (bus) – M3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34121000 Busser
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bil, (bus), der er beregnet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren, og som har en tilladt totalvægt på mere end 5.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori M3

<u>Indeholder alle drivmiddelstyper</u>

<u>Kan indeholde opbygning</u>

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 4 Varebiler – N1

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34210000 Karosserier til motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Biler, som er beregnet til transport af gods, og som ikke har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori N1

<u>Indeholder alle drivmiddelstyper</u>

<u>Kan indeholde opbygninger</u>

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 5 Lastbil – N2

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Biler, som er beregnet til transport af gods, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, men ikke over 12.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori N2

<u>Indeholder alle drivmiddelstyper</u>

<u>Kan indeholde opbygninger</u>

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 6 Lastbil – N3

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34140000 Tunge motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Biler, som er beregnet til transport af gods, og som har en tilladt totalvægt på mere end 12.000 kg – svarende til bekendtgørelsens indregistreringskategori N3

<u>Indeholder alle drivmiddelstyper</u>

<u>Kan indeholde opbygninger</u>

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For samtlige kategorier, i det udbudte system, skal Ansøger opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142:

<ul><li>Ansøgers samlede omsætning for det senest tilgængelige regnskabsår, skal være på minimum 50 mio. kroner.</li><li>Ansøgers soliditetsgrad, for senest tilgængelige regnskabsår, skal minimum være på 15%.</li></ul>

<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers samlede omsætning for det senest tilgængelige regnskabsår, skal være på minimum 50 mio. kroner.

Ansøgers soliditetsgrad, for senest tilgængelige regnskabsår, skal minimum være på 15%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For kategori 1, 2 og 4, skal Ansøger udfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

<ul><li>Ansøger skal som minimum kunne levere 2-4 fabriksnye køretøjer på én leverance. </li></ul>

Ansøger skal dokumentere, ovenstående krav til teknisk kapacitet, med reference(r) – minimum 1 - over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner angives i ESPD.

<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For kategori 1, 2 og 4, skal Ansøger udfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

<ul><li>Ansøger skal som minimum kunne levere 2 fabriksnye køretøjer på én leverance.</li></ul>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2043
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2023

Send til en kollega

0.079