23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 113-353366
Offentliggjort
14.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Køretøjer til liggende sygetransport


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Haim
E-mail: jacob.haim@regionh.dk
Telefon: +45 21308456
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369644&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369644&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køretøjer til liggende sygetransport

Sagsnr.: 23033863
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114122 Køretøjer til patientbefordring
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køretøjer til liggende sygetransport til Region Hovedstaden på vegne af Kontroludbudsgruppen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114120 Køretøjer til paramedicinsk brug
50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køretøjer til liggende sygetransport til Region Hovedstaden på vegne af Kontroludbudsgruppen.

Køretøjerne skal anvendes af Kontroludbudsgruppen til den liggende sygetransport i Region Hovedstaden, som er udbudt i to delaftaler (Nord og Syd). Der er således følgende tre scenarier for omfanget af indkøb. (1) Delaftale Nord (2) Delaftale Syd (3) Begge delaftaler.

I alle tre scenarier indgår der en række optioner for tilkøb og fordelingen af de to køretøjstyper emission og 0-emission. Det giver mulighed for følgende varians i scenarierne

(1) Delaftale Nord

Der indkøbes mindst 29 og højest 42 køretøjer i alt.

Disse køretøjer fordeler sig med

- mindst 13 og højest 41 emissons køretøjer.

- mindst 4 og højest 27 0-emissons køretøjer.

- højest 1 XL køretøj.

(2) Delaftale Syd

Der indkøbes mindst 21 og højest 34 køretøjer i alt.

Disse køretøjer fordeler sig med

- mindst 8 og højest 33 emissons køretøjer.

- mindst 5 og højest 24 0-emissons køretøjer.

- højest 1 XL køretøj.

(3) Begge delaftaler

Der indkøbes mindst 50 og højest 76 køretøjer i alt.

Disse køretøjer fordeler sig med

- mindst 21 og højest 74 emissons køretøjer.

- mindst 9 og højest 51 0-emissons køretøjer.

- højest 2 XL køretøjer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 24 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Tilkøb af ekstra køretøjer

- Tilbud af diverse serviceaftaler

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse, jvf. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/07/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Inden kontraktudløb

VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse på dette udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2023

Send til en kollega

0.093