23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 110-342847
Offentliggjort
09.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Indkøb af affaldsløsninger


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cayan Cetin
E-mail: cce@odense.dk
Telefon: +45 23269877
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bb21bbd-dfa9-4e05-8bcb-8d04c1bb95fe/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bb21bbd-dfa9-4e05-8bcb-8d04c1bb95fe/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6bb21bbd-dfa9-4e05-8bcb-8d04c1bb95fe/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af affaldsløsninger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Denne kontrakt omfatter levering af affaldssorteringsløsninger til indendørs brug til Odense Kommunes ejendomsportefølje.

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1 – Kravspecifikation og af det øvrige materiale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Indkøb af affaldsløsninger

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Affaldsløsningen på delaftale 1 er påtænkt til skoler og daginstitutioner.

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.1 – Kravspecifikation

Vejledende skitse af løsningen kan ses i bilag 8.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Holdbarhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Fleksibilitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Indkøb af affaldsløsninger

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Affaldsløsningen på delaftale 2 er påtænkt til administrative bygninger m.m.

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.2 – Kravspecifikation

Vejledende skitse af løsningen kan ses i bilag 8.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Holdbarhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Fleksibilitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Indkøb af affaldsløsninger

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Affaldsløsningen på delaftale 3 er påtænkt til plejecentre, madkundskabslokaler i skoler og storkøkkener i daginstitutioner

Leveringen er opdelt i en hovedleverance, samt løbende bestillinger i kontraktperioden.

Produkterne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.3 – Kravspecifikation

Vejledende skitse af løsningen kan ses i bilag 8.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Holdbarhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Fleksibilitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen udvælgelseskriterier for Økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sammenlignelige referencer

Referencerne skal vedrøre salg af affaldssorteringsløsninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst 3 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle.

Hver enkelt reference skal have en omsætning på minimum 100.000 kr. Referencerne kan vedrøre enkeltstående leverancer eller et løbende samarbejde, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale.

Alderen på referencerne regnes i forhold til referencens slutdato (eller eventuelt sidste leverance) og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end 3 år fra tilbudsfristens dato. Der kan også være tale om referencer, der vedrører igangværende kontrakter.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver, der er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens §§ 134 a-137, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende tilbudsgiver fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2023

Send til en kollega

0.051