23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 108-340350
Offentliggjort
07.06.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Odsherred Tømning A/S

Fuldelektrisk slamsuger


Odsherred Tømning A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Tømning A/S
CVR-nummer: 31762332
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: Patrick Hyldedal
E-mail: dj@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://odsherredforsyning.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fuldelektrisk slamsuger

Sagsnr.: 143693
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410 Slamsugere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på indkøb og levering af en fuldelektrisk slamsuger til Odsherred forsyning A/SOpbygning: • Fuldelektrisk 3 akslet slamsuger/kombispuler. • Chassis skal være serieproduceret• Både lastbil chassis og opbygning skal drives elektrisk/hydraulisk• Tankstørrelse cirka 11-13 m3 med mulighed for variabel inddeling til Slam/vand.• Tank skal være med indbygget stempel til tømning af tankService:• Chassis skal kunne serviceres inden for 50 kilometer fra Odsherred Forsyning, Hovedgade 39, 4571 Grevinge• Opbygning skal kunne serviceres inden for 100 kilometer fra Odsherred Forsyning, Hovedgade 39, 4571 Grevinge<br>Øvrige info:• Højde må ikke overstige 3,35m • Ladning skal foregå ved AC-ladning• Ønsket levering senest maj 2024• Der ønskes ikke en løsning med en Slamafvandingsbil eller Genbrugsanlæg<br>

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144900 El-køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Odsherred

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på indkøb og levering af en fuldelektrisk slamsuger til Odsherred forsyning A/SOpbygning: • Fuldelektrisk 3 akslet slamsuger/kombispuler. • Chassis skal være serieproduceret• Både lastbil chassis og opbygning skal drives elektrisk/hydraulisk• Tankstørrelse cirka 11-13 m3 med mulighed for variabel inddeling til Slam/vand.• Tank skal være med indbygget stempel til tømning af tankService:• Chassis skal kunne serviceres inden for 50 kilometer fra Odsherred Forsyning, Hovedgade 39, 4571 Grevinge• Opbygning skal kunne serviceres inden for 100 kilometer fra Odsherred Forsyning, Hovedgade 39, 4571 Grevinge<br>Øvrige info:• Højde må ikke overstige 3,35m • Ladning skal foregå ved AC-ladning• Ønsket levering senest maj 2024• Der ønskes ikke en løsning med en Slamafvandingsbil eller Genbrugsanlæg<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Odsherred Forsyning A/S har offentligt undersøgt markedet i forbindelse med indkøb af fuldelektrisk slamsuger via udbudssystemet Comdia ved følgende offentliggørelse https://www.comdia.com/chardam/md/fuldelektrisk_slamsugerkombispuler.Der er 1 leverandør på markedet der kan imødekomme kravspecifikationerne på den konkrete vare. Leverandøren er Bucher Municipal A/S.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Odsherred Forsyning A/S har offentligt undersøgt markedet i forbindelse med indkøb af fuldelektrisk slamsuger via udbudssystemet Comdia ved følgende offentliggørelse https://www.comdia.com/chardam/md/fuldelektrisk_slamsugerkombispuler.Der er 1 leverandør på markedet der kan imødekomme kravspecifikationerne på den konkrete vare. Leverandøren er Bucher Municipal A/S.Ordregiver bekendtgøre denne profylakse-bekendtgørelse jf. Klagenævnslovens §4. Ordregiver vil tidligst indgå kontrakten efter d. 12. juni 2023, i så fald der ikke gøres indsigelser. Kontraktindgåelse vil ligeledes være betinget af godkendelse af ordregivers bestyrelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bucher Municipal A/S
CVR-nummer: 20010088
Postadresse: Lillehøjvej 15
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: info.dk@buchermunicipal.com
Telefon: +45 86821211
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2023

Send til en kollega

0.047