23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 068-203714
Offentliggjort
05.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Vindere

Indkøb, levering og servicering af eldrevne renovationsbiler til Gladsaxe Kommune

(12.06.2023)
Ejner Hessel A/S
Brande

Indkøb, levering og servicering af eldrevne renovationsbiler til Gladsaxe Kommune


Gladsaxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Telefon: +45 51243591
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ee948864-24de-4912-9e80-faeaefbefb2a/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ee948864-24de-4912-9e80-faeaefbefb2a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ee948864-24de-4912-9e80-faeaefbefb2a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ee948864-24de-4912-9e80-faeaefbefb2a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb, levering og servicering af eldrevne renovationsbiler til Gladsaxe Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til Gladsaxe Kommune inklusiv Service- og Reparationsaftale

o 12 stk. eldrevne 2-kammer komprimatorbiler

o 6 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler uden spil

o 2 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler med spil

Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Gladsaxe Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
31422000 Batteripakker
50114100 Reparation af lastbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Gladsaxe Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til Gladsaxe Kommune inklusiv Service- og Reparationsaftale

o 12 stk. eldrevne 2-kammer komprimatorbiler

o 6 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler uden spil

o 2 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler med spil

Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Gladsaxe Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og arbejdsmiljø / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/06/2023
Slut: 31/12/2035
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Gladsaxe Kommune har option på at tilkøbe biler følgende biler inklusiv Service- og Reparationsaftale:

o 2 stk. eldrevne 2-kammer komprimatorbiler

o 2 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler uden spil

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at:

• Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller havde en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

• Tilbudsgiver skal fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver: at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenstående

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at ordregiver vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende minimumskrav til tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, som skal angives i ESPD:

Referencer

› Tilbudsgiver har minimum 1 reference omfattende levering af samlet set minimum 10 stk. indsamlingskøretøjer med komprimator indenfor de sidste 3 år.

› Tilbudsgiver har minimum 1 reference omfattende levering af minimum 5 stk. drivlinjer med el som drivmiddel og en sammenlignelig chassisopbygning som krævet i dette udbud indenfor de sidste 3 år. Disse referencer skal være til kunder indenfor EU/EØS området.

I ESPD’en skal tilbudsgiveren oplyse følgende for sine betydeligste referencer:

› Beskrivelse af opgaven

› Beskrivelse af biltype, herunder i hovedtræk hvordan drivlinje og chassis afviger fra kravene i dette udbud.

› Leveringsår og sted

› Kundens navn og kontaktoplysninger

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenstående

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/05/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Gladsaxe Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

De bydende har ikke adgang til åbning af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2023

Send til en kollega

0.063