23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 051-151743
Offentliggjort
13.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Vindere

Udbud vedr. indkøb og levering af slamsuger til Fredericia Spildevand og Energi

(05.05.2023)
Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg

Udbud vedr. indkøb og levering af slamsuger til Fredericia Spildevand og Energi


Fredericia Spildevand og Energi A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Spildevand og Energi A/S
CVR-nummer: 32659365
Postadresse: Røde Banke 16
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 6332320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=136955
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. indkøb og levering af slamsuger til Fredericia Spildevand og Energi

Sagsnr.: 136955
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410 Slamsugere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af slamsluger til Fredericia Spildevand og Energi A/S, samt serviceaftale i 10 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af slamsluger til Fredericia Spildevand og Energi A/S, samt serviceaftale i 10 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø for chaufføren / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordretiver har tilvalgt følgende frivillige udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling eller lignende, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2- Tilbudsgiver har indgået aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 3- Tilbudsgiver har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 4- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke Ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentligt indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 5

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i de seneste 3 disponible regnskabsperioder have en positiv soliditetsgradTilbudsgiver skal i de seneste 3 disponible regnskabsperioder have en positiv egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal i de seneste 3 disponible regnskabsperioder have en positiv soliditetsgradTilbudsgiver skal i de seneste 3 disponible regnskabsperioder have en positiv egenkapital

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have 3 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelige referencer menes, at tilbudsgiver indenfor de sidste 3 år har leveret sammenlignelige slamsugere. Tilbudsgiver skal angive kundens navn, år for levering, beskrivelse af slamsyger og kontaktoplysninger på en navngiven kontaktperson hos kunden for hver reference.Tilbudsgiver skal have et kvalitetssikringssystem. Tilbudsgiver skal medsende beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem, certificeringer eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/04/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2023

Send til en kollega

0.047