23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
08.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Holstebro Kommune

Koncessionsaftale om opførelse, drift og service af offentligt tilgængelige ladestandere i Holstebro Kommune


Holstebro Kommune

OpgavebeskrivelseHolstebro Kommune har vedtaget en ladestanderstrategi, der angiver at Holstebro Kommune skal medvirke til opstillingen af ladestandere til opladning af el-biler, på udvalgte steder i Holstebro Kommune for at overholde Ladestanderbekendtgørelsen, samt bidrage til en geografisk bred ladeinfrastruktur. Samtlige ladestandere skal være offentligt tilgængeligt.

Opgaven vedrører etablering og drift af minimum 44 ladestandere og maksimum 108 ladestandere fordelt på 38 lokaliteter i Holstebro Kommune. Der søges én ladeoperatører til at varestå etablering, drift og servicering af ladestanderne. Den vindene operatør opnår retten til at virke som operatør af de udbudte offentligt tilgængelige ladestandere i 10 år.
Annonceret8. marts 2023 10:13:02 CET
Deadline13. april 2023 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeBygge- og anlægsopgaver
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode34144900
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/46997187-21b4-4a2f-aabe-3016a09503c2/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
UdvælgelseskriterierTilbudsgiver må ikke være omfattet af Udbudslovens § 135, stk. 3 om ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder.
Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver, som en del af tilbuddet, aflevere en udfyldt og underskreven erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Se bilag 3.

Tilbudsgiver må ikke have tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer, der er etableret i Rusland, jf. EU forordning ”om restriktive foranstaltninger i henhold til Ruslands
handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine” (Forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 som ændret af Rådet forordning (EU) nr. 2022/576 af 8. april 2022).
Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver, som en del af tilbuddet, aflevere en udfyldt og underskreven erklæring på tro og love. Se bilag 6.

Tilbudsgiver skal i en referenceliste angive op til tre sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.
Med sammenlignelige referencer menes referencer vedrørende etablering og drift af offentlig tilgængelige ladestandere til el-biler på minimum fem lokationer.
Det er et krav, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb har mindst én sammenlignelig reference.
Referencerne må kun beskrive opgaver hvor ladestander er etableret og sat i drift inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis tilbudsgiver udelukkende
medtager beskrivelse af de ladestandere, som er etableret og sat i drift.
Referencerne oplistes i en referenceliste som vedlægges tilbuddet. For hver reference ønskes oplysninger om
ordregiver, antal ladestandere, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgaven.

Kontaktperson

NavnAnnette Vognbjerg
Telefon+45 7020000
E-mailTM@Holstebro.dk

Ordregiver

NavnHolstebro Kommune
AdresseKirkestræde 11
7500 Holstebro
DK
Telefon+45 702000
E-mailTM@Holstebro.dk
WWWwww.holstebro.dk

Modtager af tilbud

Adresse for modtagelse af tilbudhttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/46997187-21b4-4a2f-aabe-3016a09503c2/homepage

Send til en kollega

0.047