23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-041535
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

FSB

Udbud af flytteydelser 2024-2027


FSB

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 241-696553)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FSB
CVR-nummer: 10355117
Postadresse: Rådhuspladsen 59, 2. sal
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
E-mail: jsh@fsb.dk
Telefon: +45 33132144
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/191621579.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fsb.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flytteydelser 2024-2027

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af flytteydelser til samtlige ordregivers afdelinger.

fsb ønsker at indgå rammeaftale med op til 4 tilbudsgivere, og aftalen indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med fsb, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede aftale. Leverandørerne rangordnes efter kaskademodellen på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene afgivet i forbindelse med dette udbud. Den primære (bedst placerede) leverandør skal først tilbydes den konkrete opgave, og kun hvis denne ikke ser sig i stand til at levere, kan man gå videre til den sekundære, tertiære eller kvartære leverandør i rækken.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2023
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 241-696553

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 19/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 24/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 19/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 24/01/2023
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.063