23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 013-033212
Offentliggjort
18.01.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af præhospitale akutbiler


Region Midtjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Hundebøll Nielsen
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleén 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af præhospitale akutbiler

Sagsnr.: 1-23-4-72-15-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114120 Køretøjer til paramedicinsk brug
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en rammeaftale om anskaffelse af præhospitale akutbiler (Stor SUV, Lille SUV og El SUV). Hver region indgår rammeaftalen på egen hånd. Rammeaftalen løber i 4 år, dog skal køretøjerne leveres med en service- garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering alle køretøjer (dog maksimalt 200.000 kilometer) samt med option på udvidet serviceaftale i op til 4 år efter levering af køretøjet eller fra 200.000 kilometer og op til 400.000 kilometer

(afhængig af hvad der kommer først).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 197 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114100 Udrykningskøretøjer
34114110 Redningskøretøjer
34210000 Karosserier til motorkøretøjer
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50111000 Forvaltning af bilpark, reparations- og vedligeholdelsestjenesteydelser
50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler
50117100 Ombygning af motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb inkl. opbygning samt service og reparation af præhospitale akutbiler (Stor SUV, Lille SUV og El SUV) til udskiftning af den nuværende flåde af køretøjer. De præhospitale akutbiler har flere forskellige funktioner så som kørsel som akutlægebil, akutbil, paramedicinerbil, visitationsenhedsbil og andre akutte præhospitale funktioner. Samme køretøj kan således opfylde flere forskellige behov. Ligesom behovet for køretøjerne kan være forskellige i de fire regioner.

Der er tale om et udbud med forhandling, der omhandler rammeaftale vedrørende indkøb af køretøjer gældende i 4 år. Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden har en initialbestilling af køretøjer, som skal leveres senest 1. november 2023, bestående af:

- 6 Store SUV til Region Midtjylland

- 10 Store SUV til Region Sjælland

- 2 Store SUV til Region Hovedstaden.

Rammeaftalen omfatter en service- og garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering af alle køretøjer (dog maksimalt 200.000 kilometer) , samt option på en udvidelse af serviceaftalen i år 3 og 4 efter levering eller fra 200.000 kilometer og op til 400.000 kilometer (afhængig af hvad der kommer først). Derudover har Ordregiver mulighed for at tilkøbe reparationsydelser, der ikke er omfattet af service- og garantireparationsaftalen.

Leverandøren skal forestå både indkøb af chassis samt opbygning af køretøjerne i overensstemmelse med de anførte krav i Rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på følgende tilkøb:

- Option på udvidet serviceaftaleservice i år 3 og 4 fra Leverancen eller fra 200.000 kilometer og op til 400.000 kilometer (afhængig af hvad der kommer først).

- Option på opretholdelse af en temperatur på min. 20 grader i hele køretøjet, i 2 timer ved en udetemperatur på ned til -5 grader, hvor køretøjet ikke er tilsluttet landstrøm eller har motoren aktiv.

- Option på to arbejdslamper af LED-type og hver med minimum 2000 lumen.

- Option på udrykningsblink i underkanten af bilens forruden (midtfor).

- Option på supplerende udrykningshorn, som er særlig anvendeligt i vejkryds og ved tæt trafik.

- Option på én 230 V inverter 2000 Watt, 8 stk. 230 Volt frie udtag, 2x2 USB-C stik, HPFI-relæ samt 100 Ah Lithumbatteri. Denne option gælder kun for Lille SUV og El SUV.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) er dette Rammeaftalens samlede anslåede værdi. Rammeaftalens anslåede og maksimale værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er også anført nærmere i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 169-476209
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1 - Region Nordjylland
Betegnelse:

Udbud af præhospitale akutbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ejner Hessel A/S
By: Tilst
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 36 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2 - Region Midtjylland
Betegnelse:

Udbud af præhospitale akutbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ejner Hessel
By: Tilst
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 62 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3 - Region Sjælland
Betegnelse:

Udbud af præhospitale akutbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ejner Hessel A/S
By: Tilst
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 61 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4 - Region Hovedstaden
Betegnelse:

Udbud af præhospitale akutbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ejner Hessel A/S
By: Tilst
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 37 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Se udbudsbetingelserne hvis ansøger oplever problemer med det elektroniske system.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravet, jf. pkt. III.1.2) og til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

Ordregiver agter at afholde ét forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver. Udgangspunktet for møderne vil være en drøftelse af det indledende tilbud og eventuelle bemærkninger til udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne får efter forhandlingsmøderne en passende frist til at afgive endeligt tilbud. Se yderligere i udbudsbetingelserne.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som underleverandør eller deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskelliges tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2023

Send til en kollega

0.062