23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 248-713873
Offentliggjort
23.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ressourceindsamling A/S

Vindere

(05.04.2023)
Volvo Truck Center A/S
Højager 7
2630 Taastrup

El-renovationsbiler til Ressourceindsamling


Ressourceindsamling A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ressourceindsamling A/S
CVR-nummer: 41060565
Postadresse: Farverland 4
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Grøn Therp
E-mail: cgt@cloverleaf.dk
Telefon: +45 20486912
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68244313-2796-4463-83b8-723c8e021b70/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68244313-2796-4463-83b8-723c8e021b70/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68244313-2796-4463-83b8-723c8e021b70/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/68244313-2796-4463-83b8-723c8e021b70/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

El-renovationsbiler til Ressourceindsamling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af fabriksnye og færdigopbyggede el-renovationsbiler af nedenstående biltyper til Ordregiver samt tilhørende service.

Ordregiver ønsker at indkøbe følgende el-renovationsbiler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser:

El-renovationsbil 3-akslet, (26 ton) 2-kammer: 10 stk.

El-renovationsbilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Ordregiver og med tilhørende service- og reparationsaftale.

Herudover indeholder kontrakten følgende optioner:

Option 1: Indkøb af yderligere el-renovationsbiler:

• El-renovationsbiler 3-akslet, 2-kammer: 12 optioner af 5 biler samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 2:

• El-renovationsbiler 3-akslet, 1-kammer: 2 optioner af 5 biler samt service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 3:

• Forlængelser af service- og reparationsaftalen: Service- og reparationsaftalen kan forlænges 2 gange 2 år

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
34144510 Køretøjer til affald
34144512 Renovationsvogne med komprimering
34144900 El-køretøjer
34144511 Renovationsvogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af fabriksnye og færdigopbyggede el-renovationsbiler af nedenstående biltyper til Ordregiver samt tilhørende service.

Ordregiver ønsker at indkøbe følgende el-renovationsbiler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser:

El-renovationsbil 3-akslet, (26 ton) 2-kammer: 10 stk.

El-renovationsbilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Ordregiver og med tilhørende service- og reparationsaftale.

Herudover indeholder kontrakten følgende optioner:

Option 1: Indkøb af yderligere el-renovationsbiler:

• El-renovationsbiler 3-akslet, 2-kammer: 12 optioner af 5 biler samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 2:

• El-renovationsbiler 3-akslet, 1-kammer: 2 optioner af 5 biler samt service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 3:

• Forlængelser af service- og reparationsaftalen: Service- og reparationsaftalen kan forlænges 2 gange 2 år

Ordregiver har mulighed for at gøre brug af option 1 og 2 til og med 4 år (48 måneder) efter kontraktens underskrift. Option 3 kan gøres gældende i henhold til afsnit 4.3 i Kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 440 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Indkøb af yderligere el-renovationsbiler:

• El-renovationsbiler 3-akslet, 2-kammer: 12 optioner af 5 biler samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 2:

• El-renovationsbiler 3-akslet, 1-kammer: 2 optioner af 5 biler samt service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 3:

• Forlængelser af service- og reparationsaftalen: Service- og reparationsaftalen kan forlænges 2 gange 2 år

Ordregiver har mulighed for at gøre brug af option 1 og 2 til og med 4 år (48 måneder) efter kontraktens underskrift. Option 3 kan gøres gældende i henhold til afsnit 4.3 i Kontrakten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er ikke opdelt i delkontrakter, idet der ønskes en samlet kommercielt optimeret løsning for design og efterfølgende service, samt at en opdeling af kontrakten vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

Varigheden angivet i II.2.7) er anslået. Den afgøres af leveringstiden på bilerne samt en 10-årlig Service- og vedligeholdelsesaftale for hvert leveret køretøj.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

• Tilbudsgiver skal som minimum have en positiv egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal som minimum have en nettoomsætning på 70.000.000 DKK for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

• Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 10% for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditeten beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / samlede aktiver

Oplysning om økonomisk og finansiel formåen ved oplysning om de efterspurgte nøgletal skal angives i ESPD dokumentet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne præstere minimum 1 reference på levering af en el-renovationsbil. Referencen må ikke være ældre end 3 år, hvilket vil sige, at el-renovationsbilen skal være leveret til kunden inden for de seneste 3 år.

Beskrivelse af referencen skal som minimum indeholde:

- Beskrivelse af typen af el-renovationsbil der er leveret, herunder oplysninger om arbejdsmiljømæssige forhold i førerhuset samt effektivitet i driften (navnlig indstigningshøjde ved alle driftsfunktioner samt størrelse på døråbning).

- Antallet af leverede biler på referencen til dags dato

- Oplysning om hvem kunden var samt kontaktoplysninger på kunden, således at referencen kan efterprøves ved at tage kontakt til kunden.

Oplysning om teknisk og faglig formåen (referencer) skal angives i ESPD dokumentet.

Hvis en reference vedrører en rammeaftale, skal en reference forstås som en faktisk leverance, dvs. en reference er leverancer af opgaver udført under samme kontrakt. Det kan være løbende leverancer leveret over tid for samme kunde som hidrører samme kontrakt, fx en rammeaftale som har været gældende med samme kunde over de sidste 3 år. Denne løbende leverance tilsammen udgør en (1) reference. Hvis der er tale om en rammeaftale med flere ordregivere, vil leverancer pr. ordregiver tælle som selvstændige referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 145-411969
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i udbudsloven, samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, nr. 2. Udelukkelsesgrundene fremgår af ESPD, del III.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134 a omfatter en rent national udelukkelsesgrund.

I forbindelse med udfyldelse af ESPD’et, skal det oplyses med ”Ja” eller ”Nej” i Del III, afsnit D, om den økonomiske aktør er omfattet af udelukkelsesgrunden.

Såfremt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, vil ansøger blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, medmindre ansøger inden for en passende frist kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for ansøgers pålidelighed (”selfcleaning”), jf. udbudslovens § 138.

//

//

Tilbuddet skal afgives på dansk, dog kan bilagsmateriale af generel karakter være affattet på et af de skandinaviske sprog eller engelsk. Ved materiale af generel karakter anses produktblade, varekataloger, regnskaber, tekniske specifikationer mv.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudslovenskal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2022

Send til en kollega

0.063