23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 205-583948
Offentliggjort
24.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på levering af fabriksnye el-biler


Silkeborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: ibr@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/50d3a228-4af2-4b47-be7f-2e906fab9daa/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/50d3a228-4af2-4b47-be7f-2e906fab9daa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/50d3a228-4af2-4b47-be7f-2e906fab9daa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/50d3a228-4af2-4b47-be7f-2e906fab9daa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af fabriksnye el-biler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på levering af fabriksnye el-biler til Silkeborg Kommune bestående af personbiler, varevogne samt mindre varevogne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personbil (Segment B: lille, Segment J: SUV B: lille eller Segment C: lille mellemklasse)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det konkrete indkøb omfatter 134 el-biler til Silkeborg Kommunes flåde. Der vil ofte være tale om korte ture med mange ind- og udstigninger. Der vil derfor være særlig fokus på ind- og udstigningsforholdene. Bilen vil få mange forskellige brugere (også rent fysisk).

Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 25.000 km. pr. år.

Ordregiver har sat en vejledende prisindikation på ca. 200.000 kr. inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betragtes som værende vejledende, der kan derfor godt tilbyses biler som koster både mere eller mindre end den anførte vejledende pris.

Prisen skal afgives inkl. registreringsafgift.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - APV / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 20 tilsvarende biler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lukket varevogn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34136000 Varevogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det konkrete indkøb omfatter 6 el-biler, lukket varevogn, til Silkeborg Kommunes flåde.

Bilerne skal køre primært i afdelingerne for Beskæftigelse, Ejendomme, Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg samt Økonomi og IT, hvor der ofte er tale om ture rundt i hele kommunen, med flere ind- og udstigninger. Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 25.000 km. pr. år.

Ordregiver har sat en prisindikation på ca. 400.000 kr. inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betragtes som værende vejledende, der kan derfor godt tilbydes biler som koster både mere eller mindre end den anførte vejledende pris

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - APV / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 5 tilsvarende biler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Mindre lukket varevogn

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
//txtmark end-->
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det konkrete indkøb omfatter 6 el-biler, mindre lukket varevogn, til Silkeborg Kommunes flåde.

Bilerne skal køre primært i afdelingerne for Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg samt Økonomi og IT, hvor der ofte er tale om ture rundt i hele kommunen, med flere ind- og udstigninger. Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 25.000 km. pr. år.

Ordregiver har sat en vejledende prisindikation på ca. 300.000 kr. inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betragtes som værende vejledende, der kan derfor godt tilbyses biler som koster både mere eller mindre end den anførte vejledende pris.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - APV / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 5 tilsvarende biler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der er ikke stillet krav til egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke stillet krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke stillet krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres efter den i udbudsmaterialet vedlagte kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/11/2022
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Medarbejder i Indkøb og Udbud ved Silkeborg Kommune eller Holstebro Kommune vil åbne de indkomne tilbud.

Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk hvor ESPD løsningen er integreret.

Både de obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse i udbuddet.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Alle tilbudsgivere skal fremsende en serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester udstedt maksimalt 6 måneder før indlevering.

Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af minimumskravene til egnethed, skal vedlægge særskilte ESPD’er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b),

Tro- og loveerklæring om, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576 som beskrevet i afsnit 6.1. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv.

Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2022

Send til en kollega

0.142