23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 179-503490
Offentliggjort
16.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbud af værkstedsudstyr - vask og støv


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Mikkel Kurtzmann Hansen
E-mail: mikh@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fmi.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=336522&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af værkstedsudstyr - vask og støv

Sagsnr.: 4019864
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42995000 Diverse rengøringsmaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter FMI) forbereder et udbud af en rammeaftale om levering af værkstedsudstyr (vask og støv) og tilhørende reparation og service. FMI ønsker i den forbindelse af stille en række spørgsmål til potentielle leverandører heraf. Se endvidere afsnit VI.3.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144431 Fejekøretøjer med sug
39713410 Gulvrengøringsmaskiner
39713430 Støvsugere
39713431 Tilbehør til støvsugere
42972000 Dele til rengøringsmaskiner
42999000 Støvsugere og bonemaskiner til industriel brug
42999100 Støvsugere, til industriel brug
90910000 Rengøring
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90911100 Rengøring af lokaler
90911200 Rengøring af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI forventer, at rammeaftalen skal dække fejemaskiner, gulvvaskemaskiner, højtryksrensere, almin-delige støvsugere, industristøvsugere, samt reservedele, servicering og reparation af disse produkter.

Det er vigtigt for FMI at bibeholde en høj kvalitet af både produkter og service samt at der tilsikres leverancesikkerhed igennem hele aftaleperioden. Det er desuden vigtigt for FMI at leverandøren kan rådgive FMI og de forventede brugere af rammeaftalen i valg af maskiner samt korrekt brug og vedli-geholdelse af disse.

Som en del af beskrivelsen af rammeaftalens genstand har FMI fremlagt et udkast til kravspecifikation, som mere detaljeret beskriver de ønskede ydelser. FMI understreger, at der med dette dokument alene er tale om et foreløbigt arbejdsudkast til brug for denne forhåndsmeddelelse, som illustrerer FMIs forventninger til, hvordan ydelsesbeskrivelsen vil være i udbuddet. Udkast til kravspecifikation kan findes på den digitale udbudssag, jf.linket i afsnit I.3.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Den for udbuddet gældende endelige kravspecifikation vil blive offentliggjort samtidig med udbuddets offentliggørelse, og det på nuværende tidspunkt fremlagte udkast til kravspecifikationen kan og skal således ikke ses som en integreret del af det forestående udbud.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

MI har udarbejdet en række spørgsmål (RFI), som interesserede leverandører anmodes om at besvare.

FMI har udarbejdet en svarskabelon, som leverandører i den forbindelse bedes udfylde. Svarskabelonen kan findes på den digitale udbudssag, jf.linket i afsnit I.3.

Leverandører, som ønsker at besvare FMIs spørgsmål, skal først logge ind på det digitale udbudssytem. Har du ikke et login, skal du først registrere dig online. En vejledning for leverandører kan findes her: https://eu.eu-supply.com/img/brandings/ka_quickguide.pdf

Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Ved at acceptere får du under "Dokumenter" adgang til svarskabelonen med FMIs spørgsmål, du modtager notifikationer og vil kunne uploade den udfyldte svarskabelon.

Svarskabelonen bedes uploadet via beskedmodulet på den digitale udbudssag senest 26. september 2022, kl.13.00.

Spørgsmål til forhåndsmeddelelsen, det forventede udbud eller de af FMI udarbejdede spørgsmål m.v. bedes ligeledes stillet på den digitale udbudssag, jf. linket i afsnit I.3, senest 22. september 2022, kl. 13.00.

Det bemærkes, at datoen i II.3) er tentativ.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2022

Send til en kollega

0.066