23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 150-427266
Offentliggjort
05.08.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Udbud af eldrevne komprimatorbiler og eldrevne ladbiler til renovation


Frederiksberg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32efda98-b28f-45a1-9e69-185e8c0a45c8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af eldrevne komprimatorbiler og eldrevne ladbiler til renovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune udbyder 2 kontrakter (delaftaler) om levering af henholdsvis 2 eldrevne komprimator og 4 eldrevne ladbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 117 946.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Eldrevne komprimatorbiler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144511 Renovationsvogne
34144512 Renovationsvogne med komprimering
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Kommune udbyder 2 kontrakter (delaftaler) om levering af henholdsvis 2 eldrevne komprimator og 4 eldrevne ladbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation. Til køretøjerne skal tilbydes en 8-årig serviceaftale.

Nærværende delaftale 1 omhandler indkøbet af de 2 eldrevne komprimatorbiler.

Komprimatorbilerne skal primært køre storskrald, træ og metal, så de skal kunne tåle denne form for affaldsindsamling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af evalueringsparametre / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen indeholder option om køb af yderligere 4 køretøjer.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Eldrevne ladbiler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144511 Renovationsvogne
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Kommune udbyder 2 kontrakter (delaftaler) om levering af henholdsvis 2 eldrevne komprimator og 4 eldrevne ladbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation. Til køretøjerne skal tilbydes en 8-årig serviceaftale.

Nærværende delaftale 2 omhandler indkøbet af de 4 eldrevne ladbiler.

Ladbilerne skal forventeligt indsamle el-skrot, farligt affald, levere og hjemtage beholdere samt andre lign funktioner inden for indsamling af affald og genbrug.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af evalueringsparametre / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen indeholder option om køb af yderligere 4 køretøjer.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 066-173707
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

2 stk. eldrevne komprimatorbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Volvo Truck Center Danmark A/S
CVR-nummer: 56147713
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 854 790.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

4 stk. eldrevne ladbiler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Volvo Truck Center Danmark A/S
CVR-nummer: 56147713
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 263 156.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022

Send til en kollega

0.047