23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 112-314668
Offentliggjort
13.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Genudbud af indkøb af kasse- og ladbiler til Bornholms Regionskommune 2022


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179619760.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179619760.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179619760.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af indkøb af kasse- og ladbiler til Bornholms Regionskommune 2022

Sagsnr.: 22/10885
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34134000 Lastbiler med fladt lad og med tippelad
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af 3 stk. fabriksny kassebil og 5 stk. fabriksnye ladbiler til brug i Vej, Park og Anlæg.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil kasse- og ladbilerne er leveret og modtagelse godkendt af Ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte kasse- og ladbiler, herunder mindstekrav, henvises der til udbudsmaterialets Bilag 1 samt 1a-e - Kravspecifikation.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34136000 Varevogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af 3 stk. Kassebiler. Max totalvægt 3500 kg. 4WD. til brug i Vej, Park og Anlæg.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil bilerne er leveret og modtagelse godkendt af ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte biler, herunder mindstekrav, henvises der til udbudsmaterialets Bilag 1 + 1a - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og funktionalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 975 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/10/2022
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34134000 Lastbiler med fladt lad og med tippelad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af 2 stk. ladbiler med knæklad (Gartnerlad) med påmonteret opkørsels rampe. Max totalvægt 3500 kg. til brug i Vej, Park og Anlæg.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil bilerne er leveret og modtagelse godkendt af ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte biler, herunder mindstekrav, henvises der til udbudsmaterialets Bilag 1 + 1b - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og funktionalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 580 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/10/2022
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34134000 Lastbiler med fladt lad og med tippelad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af 1 stk. ladbil med påmonteret kran. Max totalvægt 3500 kg til brug i Vej, Park og Anlæg.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil bilerne er leveret og modtagelse godkendt af ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte biler, herunder mindstekrav, henvises der til udbudsmaterialets Bilag 1 + 1c - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og funktionalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 310 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/10/2022
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34134000 Lastbiler med fladt lad og med tippelad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af 1 stk. ladbil med Ruf. Max totalvægt 3500 kg til brug i Vej, Park og Anlæg.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil bilerne er leveret og modtagelse godkendt af ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte biler, herunder mindstekrav, henvises der til udbudsmaterialets Bilag 1 + 1d - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og funktionalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 624 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/10/2022
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34134000 Lastbiler med fladt lad og med tippelad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af 1 stk. ladbil. Max 3500 kg til brug i Vej, Park og Anlæg.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil bilerne er leveret og modtagelse godkendt af ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte biler, herunder mindstekrav, henvises der til udbudsmaterialets Bilag 1 + 1e - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og funktionalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/10/2022
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For så vidt angår de finansielle nøgletal, der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger. Tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår. Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have positivt resultat før skat i det senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10.000.000 kr. pr. år. Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 6 - 7, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2022

Send til en kollega

0.062