23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 089-241872
Offentliggjort
06.05.2022
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Anskaffelse af varevogne og minibusser


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 060-155181)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Glavind
E-mail: fmi-sd-alj05@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af varevogne og minibusser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Denne bekendtgørelse omhandler indgåelse af en rammeaftale vedrørende anskaffelse af varevogne og minibusser til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, service og reparation af disse samt hente-bringeordning i den forbindelse. Varevognene skal anvendes til transport på Forsvarets etablissementer og mellem disse eller transport til andre af Forsvarets lokationer. Minibusser forventes anvendt til persontransport på eller mellem Forsvarets etablissementer og til andre af Forsvarets lokationer, for eksempel til møde- og øvelsesvirksomhed.

Minibusserne forventes anvendt lokalt og til transport mellem landsdelene og internationalt. Køretøjerne fordeler sig på etablissementer over hele landet. Opbygninger er et centralt element i rammeaftalen og en større andel af køretøjerne vil have indbygninger til specifikke opgaver. Rammeaftalen vil indeholde en forpligtelse til køb af en minimumsmængde svarende til 200 køretøjer i forskellige varianter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2022
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 060-155181

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: Del IV: Procedure
Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 16/05/2022
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 06/06/2022
Tidspunkt: 13:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.047