23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 005-007093
Offentliggjort
07.01.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Indkøb af renovationsbiler til ARC


I/S Amager Ressourcecenter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af renovationsbiler til ARC

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af 3 stk. eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler med komprimatorkasse samt 1 stk. gasdrevet ePTO fabriksny og færdigopbygget renovationsbil med komprimatorkasse til I/S Amager Ressourcecenter (ARC).

ARC ønsker at indkøbe følgende renovationsbiler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser:

• Normal bil, 3-akslet – 2 stk.

• Lille bil, 2-akslet – 1 stk.

• Gasdrevet, 3-akslet med ePTO – 1 stk.

Renovationsbilerne skal være komplet opbyggede, klargjorte og indregistrerede ved levering til ARC.

Bilerne udbydes med hver sin kontrakt, således at der kan bydes på bilerne enkeltvis. Det er dermed ikke nødvendigt at kunne tilbyde alle typer af biler, for at deltage i udbuddet.

Herudover indeholder opgaven følgende option:

• Option 1: Indkøb af yderligere op til 2 tilsvarende gasdrevne ePTO renovationsbiler, samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 025 462.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb af Normal bil samt Service- og reparationsaftale

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af Normal bil samt Service- og reparationsaftale

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort og sikkerhed / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Batteri / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb af Lille bil samt Service- og reparationsaftale

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af Lille bil samt Service- og reparationsaftale

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort og sikkerhed / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Batteri / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb af Gasdrevet ePTO bil samt Service- og reparationsaftale

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af Gasdrevet ePTO bil samt Service- og reparationsaftale

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Komfort og sikkerhed / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Indkøb af yderligere op til 2 tilsvarende gasdrevne ePTO renovationsbiler, samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 120-291406
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Indkøb af Normal bil samt Service- og reparationsaftale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scania Danmark A/S
By: Ishøj
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 267 710.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Indkøb af Lille bil samt Service- og reparationsaftale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/10/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Geesinknorba AB
By: Kalmar
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: SE-392 32
Land: Sverige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 425 117.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Indkøb af Gasdrevet ePTO bil samt Service- og reparationsaftale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scania Danmark A/S
By: Ishøj
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 332 635.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende Tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende Tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt .

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/01/2022

Send til en kollega

0.047