23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 238-626387
Offentliggjort
08.12.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Vallentin Strand
E-mail: iw97@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/168710658.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/168710658.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/168710658.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis

Sagsnr.: 2021-0390768
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410 Slamsugere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har til hensigt at offentliggøre et udbud på levering af 1. stk. slamsuger med tilhørende 3-akslet chassis. Det er hensigten at udbyde den pågældende slamsuger med tilhørende chassis i løbet af 1. kvartal 2022 med levering snarest muligt derefter og ikke senere end 1. halvår 2023, eventuelt som dellevering hvor chassis faktureres inden opbygning påbegyndes.

Det enkelte udbud er yderligere beskrevet i afsnittet udvidet beskrivelse af opgaven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139100 Chassiser med førerhus
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det er hensigten at udbyde 1. stk. slamsuger på 3-akslet chassis med nedenfor nævnte specifikationer;

3-akslet chassis med dagførerhus og styrbar 3. aksel. Køretøjet skal kunne køre på HVO brændstof.

Slamsugeranlæg bestående minimum af højtrykspumpe, vakuumpumpe og vejbrøndstårn. Tanken skal have en kapacitet på cirka 8 M3.

Derudover skal slamsugeren bestå af en opbygning med skabe og hylder.

Der skal være mulighed for Ordregiver til at tilgå serviceorganisation for både chassis og slamsugerenhed, beliggende maksimalt 50 kilometer fra Københavns Kommune.

Der skal være option på bl.a. Serviceaftale på chassis og slamsugerenhed.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/07/2023
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på bl.a. serviceaftaler på chassis og slamsugerenhed

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet vil være offentligt tilgængeligt på tidspunktet for fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/01/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2021

Send til en kollega

0.046