23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 231-608065
Offentliggjort
29.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Offentligt udbud af miljøskabe til farligt affald til opstilling i etageejendomme i Frederiksberg Kommune


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Erik Hermann
E-mail: hahe06@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982322
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/00361d2b-044f-4503-8fea-d41cf165d828/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/00361d2b-044f-4503-8fea-d41cf165d828/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/00361d2b-044f-4503-8fea-d41cf165d828/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/00361d2b-044f-4503-8fea-d41cf165d828/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af miljøskabe til farligt affald til opstilling i etageejendomme i Frederiksberg Kommune

Sagsnr.: 44421720
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedr. 270 miljøskabe af galvaniseret stål.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af miljøskabe af galvaniseret stål til Frederiksberg Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti og service / Vægtning: 15%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/02/2022
Slut: 24/02/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- direkte levering samt opstilling af miljøskab i etageejendom på Frederiksberg

- hængelås med kodeindstilling, fastgjort i krave og kæde

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsomsætning, ESPD, del IV, rubrikken ”Specifik årsomsætning”

Egenkapital, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

Soliditetsgrad, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på minimum 2.000.000 kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de seneste 3 år afsluttede regnskabsår

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de betydeligste kontrakter inden for salg af stålskabe, som tilbudsgiver har haft inden for de seneste 3 år, den årlige omsætning på kontrakten/kontrakterne i kr. ekskl. moms (feltet ”Beløb”), kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”) og navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”), ESPD, del IV.C, rubrikken ” For så vidt angår vare-indkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 1 aftale om levering af stålskabe til offentlige myndigheder eller kommuner

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/01/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2021

Send til en kollega

0.047