23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 178-463544
Offentliggjort
14.09.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på levering af fabriksnye el-minibiler og el-varevogne


Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: idabisballe.rasmussen@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34b88fb8-95b7-4ba0-aad7-cba28ec36e44/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af fabriksnye el-minibiler og el-varevogne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af fabriksnye el-biler til Ordregiver.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 080 300.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Minibil

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34115000 Andre personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering skal ske ved Midtjysk Brand og Redning, afd. Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1: Levering af fabriksnye minielbiler

Det konkrete indkøb omfatter 10 el-biler til Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Der vil ofte være tale om korte ture med mange ind- og udstigninger. Der vil derfor være særlig fokus på ind- og udstigningsforholdene. Bilen vil få mange forskellige brugere (også rent fysisk).

Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 20.000 km. pr. år.

Ordregiver har sat en vejledende pris på 180.000 kr. inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betrages som værende vejledende.

Prisen skal afgives inkl. registreringsafgift.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 5 tilsvarende biler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Varevogn

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering skal ske ved Silkeborg Kommunes Entreprenørgård.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2: Levering af fabriksnye varevogne på el.

Det konkrete indkøb omfatter 6 el-biler til Silkeborg Kommunes Entreprenørgård.

Bilerne skal køre i afdelingen for skadedyrsbekæmpelse, hvor der ofte er tale om ture rundt i hele kommunen, med flere ind- og udstigninger. Bilerne anvendes ligeledes til kontorarbejde for chaufføren.

Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 20.000 km. pr. år.

Ordregiver har sat en vejledende pris på 330.000 kr. inkl. udstyr, leveringsomkostninger og registreringsafgift ekskl. moms pr. bil. Dette beløb skal betragtes som værende vejledende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 4 tilsvarende biler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 050-123276
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Minibil

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Globus Biler A/S
CVR-nummer: 14214178
Postadresse: Navervej 4-6
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 943 900.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Varevogne

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Poul Munk A/S
CVR-nummer: 13118205
Postadresse: Nørrevænget 17
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 136 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Både de obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse i udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2021

Send til en kollega

0.047