23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-458732
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Roskilde Kommune

Drift af beholderværksted i Roskilde Kommune


Roskilde Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Yemal Barakzai
E-mail: yemalb@roskilde.dk
Telefon: +45 30841833
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift af beholderværksted i Roskilde Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Drift af beholderværksted for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2026. Ydelsen omfatter drift af lagerfaciliteter for affaldsbeholdere i Roskilde Kommune, beholdermontering, udbringning og hjemtagning i forbindelse med ordinær drift af affaldsordningerne i kommunen samt vedligehold af materiel. Endvidere omfatter ydelsen udbringning beholdermontering og udbringning af beholdere i forbindelse med opstart af ny affaldsordning for indsamling af papir/pap samt plast/mad- og drikkekartoner i 2022 samt hjemtagning og bortskaffelse af eksisterende beholdere til papir og pap efter opstart af ny affaldsordning i 2022. Som option kan rammeaftalen indeholde klargøring og udbringning af miljøkasser og miljøskabe samt vedligehold af miljøskabe. Kontraktperioden er 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2026. Kontrakten udløber uden yderligere varsel. Estimeret

kontraktværdi: 4,1 mio. dkk årlig. For første år er der yderligere 4,5 mio. dkk. Samlet kontraktværdi er ca. 20,9 mio. dkk.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
39224340 Affaldsspande og -kurve
39234000 Kompostkasser
44613700 Affaldscontainere
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511000 Indsamling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90512000 Transport af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører drift af beholderværksted for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2026. Ydelsen omfatter drift af lagerfaciliteter for affaldsbeholdere i Roskilde Kommune, beholdermontering, udbringning og hjemtagning i forbindelse med ordinær drift af affaldsordningerne i kommunen samt vedligehold af materiel. Endvidere omfatter ydelsen udbringning beholdermontering og udbringning af beholdere i forbindelse med opstart af ny affaldsordning for indsamling af papir/pap samt plast/mad- og drikkekartoner i 2022 samt hjemtagning og bortskaffelse af eksisterende beholdere til papir og pap efter opstart af ny affaldsordning i 2022. Som option kan rammeaftalen indeholde klargøring og udbringning af miljøkasser og miljøskabe samt vedligehold af miljøskabe. Kontraktperioden er 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2026. Kontrakten udløber uden yderligere varsel. Estimeret kontraktværdi: 4,1 mio. dkk årlig. For første år er der yderligere 4,5 mio. dkk. Samlet kontraktværdi er ca. 20,9 mio. dkk.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner

Option 1 – Klargøring og udbringning af miljøkasser og miljøskabe

Kommunen har i medfør af Option 1 mulighed for at få klargjort og udbragt miljøkasser og

miljøskabe ved enfamilieboliger og etageboliger.

I det omfang Kommunen vælger at udnytte Option 1, meddeler Kommunen Leverandøren dette

senest 3 måneder før start af Option 1. Ydelsen er beskrevet i Bilag 1: Kravspecifikation, afsnit

1.6.1.

Option 2 – Vedligehold af miljøskabe

Kommunen har i medfør af Option 2 mulighed for at få vedligeholdt miljøskabe ved etageboliger

og kommunale institutioner.

I det omfang Kommunen vælger at udnytte Option 2, meddeler Kommunen Leverandøren dette

senest 3 måneder før start af Option 2. Ydelsen er beskrevet i Bilag 1: Kravspecifikation, afsnit

1.6.2.

Option 3 – vask af beholdere private grundejere

Kommunen har i medfør af Option 3 mulighed for at tilbyde private grundejere vask af beholdere.

Tilmelding og afregning af ydelsen sker direkte mellem grundejer og Leverandør.

I det omfang Kommunen vælger at udnytte Option 3, meddeler Kommunen Leverandøren dette

senest 3 måneder før start af Option 3. Ydelsen er beskrevet i Bilag 1: Kravspecifikation, afsnit

1.6.3.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 110-289327
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Drift af beholderværksted i Roskilde Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PHP Service ApS
CVR-nummer: 36441941
Postadresse: Fulbyvej 4E
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: per@phpservice.dk
Telefon: +45 22230500
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 900 000.00 DKK
Laveste bud: 5 492 000.00 DKK / Højeste bud: 13 264 712.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2021

Send til en kollega

0.047