23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-359864
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Technical Education Copenhagen (TEC)

Offentligt udbud af autoreservedele og MC-reservedele Technical Education Copenhagen (TEC)


Technical Education Copenhagen (TEC)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Technical Education Copenhagen (TEC)
CVR-nummer: 20578912
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 7
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bogø Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53645132
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc808696-6e3b-4488-af7b-f71a488f5bdd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af autoreservedele og MC-reservedele Technical Education Copenhagen (TEC)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at anskaffe autoreservedele og MC-dele, der benyttes i forbindelse med undervisningen på ordregivers autouddannelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34200000 Karrosserier til motorkøretøjer; påhængsvogne eller sættevogne
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
34400000 Motorcykler, cykler og sidevogne
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
34312000 Dele til motorer
34321000 Aksler og gearkasser
34322000 Bremser og dele til bremser
34324000 Hjul, samt dele og tilbehør dertil
34325000 Lydpotter og udstødningsrør
34326000 Donkrafte til køretøjer, koblinger og dele dertil
34328000 Prøvebænke, ombygningssæt til køretøjer og sikkerhedsseler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

TEC's lokationer på Stamholmen, Hvidovre

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at anskaffe autoreservedele og MC-dele, der benyttes i forbindelse med undervisningen på ordregivers autouddannelse.

Ordregivers forbrug af autoreservedele og MC-dele er i 2019 og 2020 estimeret til 1,5 mio. DKK pr. år.

For detaljer vedrørende krav til anskaffelsen henvises til bilag B – tilbudsliste og kravspecifikation.

Ordregiver forpligter sig i den angivne periode til at købe det af udbuddet omfattede hos de valgte tilbudsgivere.

Den årlige totale volumen er estimeret til 1,5 mio. DKK ekskl. moms, med en samlet anslået værdi på 3 mio. DKK (inkl. optioner). Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og

sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder –

herunder SMV’er – mulighed for at afgive tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglig kvalitet og organisering / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde, service og implementering / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde - og dybde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 098-254417
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres med baggrund i at ordregiver ikke modtog egnede og konditionsmæssige tilbud.

Ordregiver påtænker at genudbyde rammeaftalen snarest muligt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2021

Send til en kollega

0.047