23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 173-314897
Offentliggjort
08.09.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Vindere

(08.09.2015)
NF Fleet A/S
Helgeshøj Alle 21
2630 Taastrup

Delaftale 10: Leasing af lille personbil (el)


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13, 1. sal
Att: Kristoffer Eskild Thomsen
2300 København S
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.kk.dk/udbud

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: ja

Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
DANMARK

Ballerup Kommune
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup
DANMARK

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
DANMARK

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
DANMARK

Esbjerg Kommune
Rådhuset, Torvegade 74
6700 Esbjerg
DANMARK

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
DANMARK

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
DANMARK

Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia
DANMARK

Furesø Kommune
Værløse
3500 Stiager 2
DANMARK

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
DANMARK

Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
DANMARK

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
DANMARK

Holbæk Kommune
Jernbanevej 6
4300 Holbæk
DANMARK

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
DANMARK

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
DANMARK

Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 Københavns S
DANMARK

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
DANMARK

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense
DANMARK

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
DANMARK

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
DANMARK

Ringsted Kommune
Sct Bendtsgade 1
4100 Ringsted
DANMARK

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
DANMARK

Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg
DANMARK

Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
DANMARK

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
DANMARK

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
DANMARK

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
DANMARK

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
DANMARK

Region Sjælland
Alléen 15
Sorø 4180
DANMARK

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup
DANMARK

Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø
DANMARK

HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
DANMARK

Klima- & Energi- & Bygningsministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
DANMARK

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
DANMARK

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
DANMARK

Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Delaftale 10: Leasing af lille personbil (el).
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Leasing
II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Ved bekendtgørelse 2015/S 126-230072 udbød Københavns Kommune (»Kommunen«) i alt 22 delaftaler vedrørende elbiler (100 % eldrevne elbiler), samt plug-in hybridbiler (delvist eldrevne hybridbiler, som tankes med brændstof og oplades med el). Delaftalerne omfattede både køb og operationel leasing af sådanne biler.

På delaftale 10, som denne bekendtgørelse omfatter, modtog Kommunen ingen tilbud. Det oprindelige udbud af delaftalen blev derfor annulleret og Kommunen overgik til udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra (a), jf. bekendtgørelse 2015/S 160-293301.

Det er på baggrund af dette forhandlingsforløb, at Kommunen nu agter at indgå kontrakt.
Aftalen omfatter leasing af kategorien »lille personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i udbudsgrundlaget. Aftalen indeholder option på forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder).
Kommunen ønsker at følge den procedure, som er beskrevet i § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne og vil derfor iagttage en frivillig standstill-periode på 10 dage efter bekendtgørelsens offentliggørelse i EU-tidende.
Kontrakt indgås efter udløbet af denne standstill-periode.
Kommunen gennemfører udbuddet (og indgår kontrakten) på egne vegne, samt på vegne af en række øvrige offentlige myndigheder, som alle er identificeret i bekendtgørelsen.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Ingen (antagelige) bud i forbindelse med: offentligt udbud

Ved bekendtgørelse 2015/S 126-230072 udbød Københavns Kommune (»Kommunen«) i alt 22 delaftaler vedrørende elbiler (100 % eldrevne elbiler), samt plug-in hybridbiler (delvist eldrevne hybridbiler, som tankes med brændstof og oplades med el).Delaftalerne omfattede både køb og operationel leasing af sådanne biler. På delaftale 10, som denne bekendtgørelse omfatter, modtog Kommunen ingen tilbud. Det oprindelige udbud af delaftalen blev derfor annulleret og Kommunen overgik til udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra (a), jf. bekendtgørelse 2015/S 160-293301.Det er på baggrund af dette forhandlingsforløb, at Kommunen nu agter at indgå kontrakt. Kommunen ønsker at følge den procedure, som er beskrevet i § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne og vil derfor iagttage en frivillig standstill-periode på 10 dage efter bekendtgørelsens offentliggørelse i EU-tidende. Kontrakt indgås efter udløbet af denne standstill-periode. Kommunen gennemfører udbuddet (og indgår kontrakten) på egne vegne, samt på vegne af en række øvrige offentlige myndigheder, som alle er identificeret i bekendtgørelsen.

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

NF Fleet A/S
Helgeshøj Alle 21
2630 Taastrup
DANMARK
Telefon: +45 33336868
Internetadresse: http://dk.nffleet.com

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af § 7, stk. 3 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. med senere ændringer:
Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.9.2015

Send til en kollega

0.062