23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 061-154262
Offentliggjort
29.03.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Halsnæs Affald A/S

Indkøb af indsamlingskøretøjer og komprimatoropbygning


Halsnæs Affald A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Affald A/S
CVR-nummer: 33034180
Postadresse: Havnevej 8
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Langballe
E-mail: nla@hnf.dk
Telefon: +45 21669764
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af indsamlingskøretøjer og komprimatoropbygning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144510 Køretøjer til affald
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Halsnæs Affald A/S udbyder hermed levering af 18 stk. 2-kammer komprimatorkøretøjer med en totalvægt på 14 tons og en nyttelast på minimum 3,5 tons samt en maksimal længde på 7 meter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Frederiksværk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Halsnæs Affald A/S udbyder hermed levering af 18 stk. 2-kammer komprimatorkøretøjer med en totalvægt på 14 tons og en nyttelast på minimum 3,5 tons samt en maksimal længde på 7 meter. Halsnæs Affald A/S har siden april 2015 selv stået for indsamling af affald og genanvendelige materialer og har derfor behov for at indkøbe nye indsamlings-køretøjer med levering i foråret 2022. Halsnæs Affald A/S skal foretage husstandsindsamling af de 10 affaldsfraktioner, som er krævet indsamlet i den besluttede "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af et bredt flertal i folketinget den 16. juni 2020. Halsnæs Affald A/S lægger vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i planlægning og udførelse af opgaven med opbygning, klargøring og levering af de nye indsamlingskøretøjer og herunder specielt levering af fuldt funktionsdygtige køretøjer, der er leveret rettidigt. Halsnæs Affald A/S forlanger for at sikre en høj kvalitet og et godt og konstruktivt samarbejde, at der udarbejdes en tids- og leveringsplan og at denne danner grundlaget for den korrekte og fyldestgørende levering af de nye indsamlingskøretøjer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 023-054863
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Indkøb af indsamlingskøretøjer og komprimatoropbygning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Halsnæs Affald har gennemgået de indkomne tilbud ved udbuddet af indsamlingskøretøjer og komprimatoropbygning.

I forbindelse med tilbudsgennemgangen kan Halsnæs Affald desværre konstatere, at der i alle 5 indkomne tilbud er mangler, der beror på fejl og uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet.

I udbudsvilkårene er der på side 9 stillet krav om angivelse af oplysninger om egenkapital i de seneste 3 regnskabsår, men i udbudsmaterialets ESPD-skabelon, som skulle anvendes til afgivelse af oplysningerne, har det ikke været muligt at angive oplysninger om egenkapital.

I udbudsvilkårene er det på side 9 fastsat, at de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 finder anvendelse, men det har ikke været muligt for tilbudsgiverne at angive i ESPD-skabelonen, at de ikke befinder sig i de frivillige udelukkelsesgrunde.

I udbudsmaterialets kravspecifikation er det på side 9 anført som et mindstekrav, at ”Leverandøren skal som en del af det samlede tilbudsmateriale vedlægge en oversigt over reservedele ved normal vedligeholdelse til det samlede indsamlingskøretøj og skal vedlægge en tilhørende prisliste.” Mindstekravet er imidlertid ikke i overensstemmelse med udbudsvilkårene, hvoraf det på side 7 fremgår, at et tilbud for at være konditionsmæssigt blot skal indeholde udfyldt ESPD og tilbudsliste. Kun 1 ud af 5 tilbudsgivere har fremlagt den efterspurgte reservedelsliste som en del af tilbuddet.

Udover de fremhævede mangler i tilbuddene, der beror på fejl og uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, kan Halsnæs Affald yderligere konstatere, at der i hovedparten af tilbuddene indgår grundlæggende forbehold for kravene i udbudsmaterialet, der indebærer, at tilbuddene også af denne grund ikke kan tages i betragtning.

Da Halsnæs Affald på det foreliggende grundlag ikke udbudsretligt set kan foretage en lovlig tildelingsbeslutning ved udbuddet, har Halsnæs Affald besluttet at annullere udbuddet.

Kontrakten vil blive genudbudt hurtigst muligt. Vi håber, at I også har interesse i at afgive tilbud i forbindelse med genudbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2021

Send til en kollega

0.062