23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 058-146622
Offentliggjort
24.03.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Skive Kommune

Vindere

(24.03.2021)
Alphabet Danmark
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

1-årig operationel leasing af gasbiler


Skive Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanette Andersen
E-mail: jand@skivekommune.dk
Telefon: +45 99155622
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/151910658.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

1-årig operationel leasing af gasbiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver agter at indgå 1-årig operationel leasing aftaler af gasdrevne personbiler til Skive Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver agter at indgå 1-årig operationel leasing aftaler af gasdrevne personbiler til Skive Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kommunen igangsatte for mere end 4 år siden en strategi med henblik på at opnå en mere miljøvenlig bilflåde. I den forbindelse blev der satset på gasdrevne biler, og der blev efter udbud indgået en række aftaler om leasing af gasbiler. Der er på nuværende tidspunkt et større analysearbejde i gang med henblik på at fastlægge kommunens fremtidige klimastrategi, og et aspekt heraf vedrører, hvilke biltyper kommunen fremover skal anvende.

Det kan i dag konstateres, at gasdrevne biler ikke har opnået et tilstrækkeligt kundegrundlag på markedet, hvorfor gasdrevne biler forventeligt ikke er en fremtidig løsning. Det vides imidlertid endnu ikke, hvilke biltyper kommunen i stedet skal indkøbe, da analysearbejdet ikke er afsluttet. Det er derfor ikke muligt at igangsætte et indkøb af en flerårig kontrakt som erstatning for nuværende gasdrevne vedrørende biler før udløb af eksisterende aftale, men der er i stedet behov for at anvende den eksisterende bilflåde i yderligere 1 år, således at analysearbejdet om den fremtidige klimastrategi kan blive færdiggjort, og et nyt udbud om en flerårig aftale vedrørende biler kan igangsættes.

Kommunen har fået oplyst, at der ikke er andre leverandører end den nuværende, der vil kunne afgive tilbud på en 1-årig leasingaftale om gasdrevne biler, både fordi gasdrevne biler ikke længere sælges på det danske marked, og fordi der ikke tilbydes 1-årige leasingaftaler. På den baggrund har kommunen til hensigt at indgå en 1-årig operationel leasingaftale vedrørende gasdrevne personbiler med opstartsdato 1. oktober 2021 med nuværende leverandør.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/03/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Alphabet Danmark
CVR-nummer: 25942876
Postadresse: Borgmester Christiansens Gade 50
By: København SV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill periode på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist: I henhold til § 7, stk. 3 lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister: Har en ordregiver fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2021

Send til en kollega

0.064