23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 167-304763
Offentliggjort
31.08.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Vindere

(31.08.2015)
Hyundai Bilimport A/S
Korsvej 1
6000 Kolding

(31.08.2015)
Toyota Danmark A/S
Dynamovej 10
2860 Søborg

Indkøb af brintbiler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø


Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Bautavej 1
Att: Frands Vidstein Petersen
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 89401614
Mailadresse: fvp@aarhus.dk
Fax: +45 89401605

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.aarhus.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Indkøb af brintbiler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Leasing
II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indkøb af op til 10 brintdrevne biler til Aarhus Kommune Teknik og Miljø.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34115000 - GC13

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser: ja
Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager
Aarhus Kommune ønskede at indkøbe et antal brintbiler som del af et innovationsprojekt, hvor der forsøges etableret et netværk af brintbilstankstationer i Danmark. Der eksisterer ikke i dag et marked for brintdrevne køretøjer, og antallet af mulige leverandører vurderedes som særdeles begrænset. For at sikre sig, at alle mulige leverandører skulle kunne vise deres interesse, blev foretaget en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende indkøbet i TED. Denne resulterede ikke i nogen henvendelser fra mulige leverandører. Herefter gik indkøbsafdelingen i dialog med den eneste nuværende leverandør (Hyundai Bilimport) samt Toyota Danmark som på forskningbasis havde opstartet produktion og i den forbindelse havde fået tildelt et meget begrænset antal brintbiler til levering i 2015. Da det er et innovationsprojekt valgte Aarhus Kommune at prøve begge leverandørers køretøjer for at få det bredest mulig vurderingsgrundlag i forhold til denne nye teknologi. Der er derfor indgået leveringsaftaler med begge leverandører.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 123-224784 af 30.6.2015

af 30.6.2015

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Hyundai Bilimport A/S
Korsvej 1
6000 Kolding
DANMARK
Telefon: +45 76322011

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 3 100 000 DKK
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Toyota Danmark A/S
Dynamovej 10
2860 Søborg
DANMARK
Telefon: +45 44850400

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 800 000 DKK
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.8.2015

Send til en kollega

0.047