23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 040-098786
Offentliggjort
26.02.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Opbygning og levering af sprøjter


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 036-089510)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefon: +45 41855831
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Østjyllands Brandvæsen I/S
CVR-nummer: 37164712
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ostbv.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brand & Redning MidtVest
CVR-nummer: 37207969
By: Herning
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: post@brmv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://brmv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab & Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S
CVR-nummer: 34009570
By: Randers C
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: post@bsik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bsik.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midtjysk Brand & Redning I/S
CVR-nummer: 37137502
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: mjbr@mjbr.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://midtjyskbrandogredning.silkeborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Trekant Brand
CVR-nummer: 34018820
By: Vejle
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: trekantbrand@trekantbrand.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trekantbrand.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab Fyn I/S
CVR-nummer: 37265209
By: Odense NØ
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: beredskabfyn@beredskabfyn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://beredskabfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordsjællands Brandvæsen
CVR-nummer: 28326858
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: nsbv@nsbv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://nsbv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab 4K I/S
CVR-nummer: 40632301
By: Greve
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: info@beredskab4k.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://beredskab4k.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
By: Vejle
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: Post@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opbygning og levering af sprøjter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opbygning og levering af sprøjter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 036-089510

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: VI.3) Yderligere oplysninger:
I stedet for:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— ansøger/tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— ansøger/tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers/tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger/tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger/tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger/tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den ansøger/tilbudsgiver, som ordregiver forventer at indgå aftale med. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Læses:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— ansøger/tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— ansøger/tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers/tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger/tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger/tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger/tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den ansøger/tilbudsgiver, som ordregiver forventer at indgå aftale med. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Der forventes, at blive afholdt teknisk afklaring og forhandling med de tilbudsgivere, der afgivet et indledende tilbud. Det forventes, at der afholdes ét forhandlingsmøde med hver af de prækvalificerede tilbudsgivere, som indleverer et tilbud rettidigt. Forhandlingerne forventes ikke at forløbe i flere faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Forhandlingen kan omfatte alle forhold i tilbuddet, herunder også pris.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud herunder også deltagelse i forhandlinger er ordregiver uvedkommende.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.063