23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-557024
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

FFV Renovation A/S

Indkøb af chassis med overbygning til renovationskørsel


FFV Renovation A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Renovation A/S
CVR-nummer: 26498961
Postadresse: Korsvangen 6B
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
E-mail: bjpe@ffv.dk
Telefon: +45 51671084
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138403543.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ffv.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af chassis med overbygning til renovationskørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 10 stk. chassis med CBG - biogas drevet renovationsbiler med overbygning som 2 kammer komprimatorer til brug for husstandsindsamling af genanvendeligt materiale, rest- og organisk affald.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 24 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Del 1 - lille bil

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5750 Ringe

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 5. stk. CBG (biogas) drevne lastbiler, beregnet til renovationskørsel med 2 kammer komprimator til brug for husstandsindsamling af genanvendeligt materiale, rest- og organisk affald.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Omkostningskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 25 %
Omkostningskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

8 årig serviceaftale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Del 2 - stor bil

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5750 Ringe

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 5 stk. renovationsbiler med CBG - biogasdrevet motor og med 2 kammer komprimator til brug for husstandsindsamling af genanvendeligt materiale, rest- og organisk affald.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Omkostningskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 25 %
Omkostningskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

8 årig serviceaftale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 182-436880
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Del 1 - lille bil

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: P. Christensen
Postadresse: Krumtappen 20
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Telefon: +45 63953900
Fax: +45 63953901
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
Andel: 41 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Overbygning af dobbelt kammer komprimator på chassis

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Del 2 - stor bil

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: P. Christensen
Postadresse: Krumtappen 20
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Telefon: +45 63953900
Fax: +45 63953901
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 13 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Værdi eksklusive moms: 5 010 000.00 DKK
Andel: 40 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Overbygning af dobbelt kammer komprimator på chassis

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2020

Send til en kollega

0.063