23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 203-492686
Offentliggjort
19.10.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rigspolitiet

Markedsdialog om kommende udbud på patruljebiler


Rigspolitiet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
E-mail: TKO011@POLITI.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.politi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/rigspolitiet/md/patruljebiler
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog om kommende udbud på patruljebiler

Sagsnr.: 2019-023579
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114200 Politibiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet forventer at gennemføre et EU-udbud med henblik på levering af patruljebiler, herunder levering af køretøj, opbygning, komponenter, service- og værkstedsydelser, reservedele samt hente og bringe service.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34114100 Udrykningskøretøjer
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
50117100 Ombygning af motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som led i forberedelsen af det kommende udbud ønsker Rigspolitiet indsigt i markedets muligheder via en teknisk dialog om hvilke køretøjstyper indenfor for en række segmenter, som potentielle tilbudsgivere kan tilbyde. I den forbindelse ønsker Rigspolitiet at få besvaret en række spørgsmål, der vedrører kørespecifikationer, løbetid på og betingelser i rammeaftaler, betingelser for levering af køretøjer til test mv.

Den tekniske dialog skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af det kommende udbud og består af en skriftlig proces med henblik på at få markedets feedback på en række stillede spørgsmål. Rigspolitiet har offentliggjort en række spørgsmål i Comdia, som ligeledes er fremsendt via et spørgeskema til en række leverandører, som Rigspolitiet har fundet relevante for det kommende udbud. Rigspolitiet opfordrer dog alle interesserede leverandører, uanset om disse har modtaget en mail fra Rigspolitiet eller ej, at tilmelde sig Comdia. Rigspolitiet vil løbende sende spørgeskemaer ud til alle interesserede leverandører, der er tilmeldt dialogen i Comdia.

Dialogen kan tilgås via: https://www.comdia.com/rigspolitiet/md/patruljebiler

Leverandørerne besvarer efter modtagelse af spørgeskema fra Rigspolitiet spørgsmålene direkte i spørgeskemaet og sender deres svar via mail retur til Rigspolitiet. Svar vil ikke offentliggøres i Comdia og alene være tilgængelige for Rigspolitiet, medmindre leverandøren selv besvarer spørgsmålene i Comdia. Rigspolitiet gør opmærksom på, at det er i orden, hvis leverandøren ikke kan svare på alle spørgsmål. Leverandøren kan derfor godt nøjes med at svare på enkelte af de stillede spørgsmål. Det bemærkes at Rigspolitiet kan sende nye spørgsmål løbende til relevante leverandører.

Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/10/2020

Send til en kollega

0.031