23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 194-468736
Offentliggjort
06.10.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Frederikshavn Forsyning A/S

Levering og servicering af køretøjer til affaldsindsamling


Frederikshavn Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Forsyning A/S
CVR-nummer: 25599470
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Musbak Andersen
E-mail: jema@forsyningen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.forsyningen.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og servicering af køretøjer til affaldsindsamling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512 Renovationsvogne med komprimering</div>
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører levering af 3 komprimatorbiler til indsamling af affald i Frederikshavn Kommune til levering efteråret 2021, samt option på yderligere køb af 2 skraldebiler pr. år de næste 4 år (2022-2025). Opgaven vedrører tillige option på service af de leverede køretøjer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34140000 Tunge motorkøretøjer
34144510 Køretøjer til affald
34144511 Renovationsvogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om levering af følgende typer af biler:

- Totalvægt 8-9 ton/ 2-akslede

- Totalvægt 12 ton/2-akslede

- Totalvægt 18 ton/2-akslede

- Totalvægt 26 ton/3-akslede.

De første 3 køretøjer skal leveres i 2021, alle med 18 tons totalvægt.

De efterfølgende år (2022, 2023, 2024 og 2025) forventes der leveres 2 biler pr. år. Endelig valg af størrelser vil ske 14 måneder før leveringsdatoen.

Ud over købet omfatter kontrakten option på service i en i første omgang 2-årig periode fra leveringen. Serviceperioden skal kunne forlænges med et år ad gangen i op til 5 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Supplerende anskaffelser af køretøjer af tilsvarende typer

- Totalservice af de leverede biler i 2 år efter levering

- Forlængelse af løbetiden af kontraktens servicedel til i alt 5 år fra leveringsdatoen for hvert enkelt køretøj.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 137-336326
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Levering og servicering af køretøjer til affaldsindsamling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har besluttet at aflyse ovenstående udbud. Begrundelsen er, at nødvendige modifikationer af kontraktens genstand ikke ville kunne gennemføres indenfor udbuddet ramme. Ordregiver forventer at iværksætte fornyet udbud snarest med de fornødne modifikationer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere. Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2020

Send til en kollega

0.078