23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 126-230072
Offentliggjort
03.07.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Opdateringer

Rettelse
(20.08.2015)

I stedet for:

VI.3) Yderligere oplysninger:

—.

—.

—.

—.

Læses:

VI.3) Yderligere oplysninger:

Københavns Kommune (»Kommunen«) har på delaftalerne 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21 og 22 ikke modtaget nogen tilbud. Disse delaftaler annulleres derfor.

På delaftalerne 1, 2, 7, 10,11, 16, 19, 20, 21 og 22 agter Kommunen at overgå til udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra (a).

Delaftalerne 5, 6, 14 og 15 forventes ikke genudbudt.

Kommunen har på delaftalerne 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17 og 18 truffet tildelingsbeslutning. En særskilt bekendtgørelse om indgåede kontrakter på disse delaftaler indrykkes efter kontraktindgåelse.

Rammeaftaler: El-biler og Plug-in Hybridbiler (køb og leasing).


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13, 1. sal
Att: Kristoffer Eskild Thomsen
2300 København S
DANMARK
Mailadresse: e22q@tmf.kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kk.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
DANMARK

Ballerup Kommune
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup
DANMARK

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
DANMARK

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
DANMARK

Esbjerg Kommune
Rådhuset, Torvegade 74
6700 Esbjerg
DANMARK

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
DANMARK

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
DANMARK

Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia
DANMARK

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
DANMARK

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
DANMARK

Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
DANMARK

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
DANMARK

Holbæk Kommune
Jernbanevej 6
4300 Holbæk
DANMARK

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
DANMARK

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
DANMARK

Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 København S
DANMARK

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
DANMARK

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
DANMARK

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
DANMARK

Rngkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
DANMARK

Ringsted Kommune
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
DANMARK

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
DANMARK

Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg
DANMARK

Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
DANMARK

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
DANMARK

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
DANMARK

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
DANMARK

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
DANMARK

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup
DANMARK

Banedanmark
2100
Amerika Plads 15 København Ø
DANMARK

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
DANMARK

HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
DANMARK

Klima- & Energi- & Bygningsministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
DANMARK

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
DANMARK

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
DANMARK

Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
DANMARK

 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftaler: El-biler og Plug-in Hybridbiler (køb og leasing).
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK0

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 12

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 og 91 000 000 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Københavns Kommune (»Kommunen«) udbyder herved i alt 22 delaftaler vedrørende elbiler (100 % eldrevne elbiler), samt plug-in hybridbiler (delvist eldrevne hybridbiler, som tankes med brændstof og oplades med el). Delaftalerne omfatter både køb og operationel leasing af sådanne biler.
Udbuddet er opdelt i følgende 22 delaftaler:
Delaftale 1: Køb af lille personbil (el)
Delaftale 2: Køb af lille 3-faset personbil (el)
Delaftale 3: Køb af mellemklasse personbil (el)
Delaftale 4: Køb af højere mellemklasse personbil (el)
Delaftale 5: Køb af direktionsbil (el)
Delaftale 6: Køb af bestyrelses-/borgmesterbil (el)
Delaftale 7: Køb af lille varebil (el)
Delaftale 8: Køb af mellemstor varebil (el)
Delaftale 9: Køb af mellemstor minibus (el)
Delaftale 10: Leasing af lille personbil (el)
Delaftale 11: Leasing af lille 3-faset personbil (el)
Delaftale 12: Leasing af mellemklasse personbil (el)
Delaftale 13: Leasing af højere mellemklasse personbil (el)
Delaftale 14: Leasing af direktionsbil (el)
Delaftale 15: Leasing af bestyrelses-/borgmesterbil (el)
Delaftale 16: Leasing af lille varebil (el)
Delaftale 17: Leasing af mellemstor varebil (el)
Delaftale 18: Leasing af mellemstor minibus (el)
Delaftale 19: Køb af energi effektiv personbil (hybrid)
Delaftale 20: Køb af mellemklasse personbil (hybrid)
Delaftale 21: Leasing af energi effektiv personbil (hybrid)
Delaftale 22: Leasing af mellemklasse personbil (hybrid)
På hver delaftale vil der blive indgået parallelle rammeaftaler med fem leverandører (forudsat, at der modtages konditionsmæssige tilbud fra et tilstrækkeligt antal tilbudsgivere).
Kommunen gennemfører udbuddet på egne vegne, samt på vegne af en række øvrige offentlige myndigheder, som alle er identificeret i udbudsbekendtgørelsen, samt i udbudsgrundlagets bilag A4. Kommunen og de i bilag A4 identificerede myndigheder kan alle anvende samtlige af de udbudte rammeaftaler (delaftaler).
Det er Kommunens forventning, at forbruget i rammeaftalernes maksimale løbetid (36 måneder) samlet vil udgøre:
Elbiler køb: 33,1 DKK (antal 191)
Elbiler leasing: 14,1 mio. DKK (antal 94)
Plug-in hybridbiler køb: 30,75 mio. DKK (antal 124)
Plug-in hybridbiler leasing: 12,3 mio. DKK (antal 60)
Bemærk: Kommunen kender på nuværende tidspunkt ikke det konkrete indkøbsbehov på de enkelte delaftaler. Det ovenfor oplyste om det forventede forbrug er derfor alene vejledende. Hverken Kommunen eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan foretage indkøb på de udbudte delaftaler, forpligter sig til et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Hver rammeaftale indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder (2 x 12 måneder).
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000, 34115000, 50112200

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til beskrivelsen i afsnit II.1.5.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Hver rammeaftale indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder (2 x 12 måneder). Den maksimale varighed af hver rammeaftale er derved 36 måneder.
Derudover indeholder hver delaftale en række optioner, som er beskrevet særskilt for de enkelte delaftaler.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1Betegnelse: Delaftale 1: Køb af lille personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »Lille personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 15 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 2Betegnelse: Delaftale 2: Køb af lille 3-faset personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »lille 3-faset personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 28 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 3Betegnelse: Delaftale 3: Køb af mellemklasse personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »mellemklasse personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 22 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 4Betegnelse: Delaftale 4: Køb af højere mellemklasse personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »højere mellemklasse personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 10 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 5Betegnelse: Delaftale 5: Køb af direktionsbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »direktionsbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 2 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder)
Option: Parkeringsassistent
Option: Kollisionsassistent baseret på radarteknologi
Option: Lædersæder.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 6Betegnelse: Delaftale 6: Køb af bestyrelses-/borgmesterbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »bestyrelses-/borgmesterbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 4 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder)
Option: Elopvarmet rat
Option: Elopvarmet bagsæde
Option: Kollisionsassistent baseret på radarteknologi
Option: Autopilot
Option: Parkeringsassistent
Option: Vognbaneskiftassistent
Option: Luftaffjedring
Option: Ekstra bred armstøtte bag til.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 7Betegnelse: Delaftale 7: Køb af lille varebil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »lille varebil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 10 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder)
Option: Forlænget version
Option: Elbilen skal leveres med 3 forsæder
Option: Indbygget navigation.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 8Betegnelse: Delaftale 8: Køb af mellemstor varebil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »mellemstor varebil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 5 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Integreret navigation
Option: Bakkamera.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 9Betegnelse: Delaftale 9: Køb af mellemstor minibus (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »mellemstor minibus«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 4 % af det samlede antal elbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Navigation
Option: Bakkamera
Option: Udvidet plads til 7 personer inkl. chauffør.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 10Betegnelse: Delaftale 10: Leasing af lille personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »lille personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 15 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 11Betegnelse: Delaftale 11: Leasing af lille 3-faset personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »lille 3-faset personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 28 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 12Betegnelse: Delaftale 12: Leasing af mellemklasse personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »mellemklasse personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 22 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 13Betegnelse: Delaftale 13: Leasing af højere mellemklasse personbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »højere mellemklasse personbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 10 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder).
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 14Betegnelse: Delaftale 14: Leasing af direktionsbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »direktionsbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 2 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder)
Option: Parkeringsassistent
Option: Kollisionsassistent baseret på radarteknologi
Option: Lædersæder.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 15Betegnelse: Delaftale 15: Leasing af bestyrelses-/borgmesterbil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »bestyrelses-/borgmesterbil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 4 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder)
Option: Elopvarmet rat
Option: Elopvarmet bagsæde
Option: Kollisionsassistent baseret på radarteknologi
Option: Autopilot
Option: Parkeringsassistent
Option: Vognbaneskiftassistent
Option: Luftaffjedring
Option: Ekstra bred armstøtte bag til.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 16Betegnelse: Delaftale 16: Leasing af lille varebil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »lille varebil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 10 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder)
Option: Forlænget version
Option: Elbilen skal leveres med 3 forsæder
Option: Indbygget navigation.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 17Betegnelse: Delaftale 17: Leasing af mellemstor varebil (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »mellemstor varebil«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 5 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Integreret navigation
Option: Bakkamera.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 18Betegnelse: Delaftale 18: Leasing af mellemstor minibus (el)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »mellemstor minibus«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 4 % af det samlede antal elbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Navigation
Option: Bakkamera
Option: Udvidet plads til 7 personer inkl. chauffør.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 19Betegnelse: Delaftale 19: Køb af energi effektiv personbil (hybrid)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »energi effektiv personbil (hybrid)«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 70 % af det samlede antal hybridbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Indbygget navigation
Option: Bakkamera
Option: Bilen skal kunne lade DC på offentligt netværk, som følger enten CHAdeMO, Combo standarden eller dermed tilsvarende.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 20Betegnelse: Delaftale 20: Køb af mellemklasse personbil (hybrid)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter køb af kategorien »mellemklasse personbil (hybrid)«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 30 % af det samlede antal hybridbiler, som indkøbes under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Serviceaftale (48 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Integreret navigation.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 21Betegnelse: Delaftale 21: Leasing af energi effektiv personbil (hybrid)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »energi effektiv personbil (hybrid)«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 70 % af det samlede antal hybridbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Indbygget navigation
Option: Bakkamera
Option: Bilen skal kunne lade DC på offentligt netværk, som følger enten CHAdeMo, Combo standarden eller tilsvarende.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Delaftale nr.: 22Betegnelse: Delaftale 22: Leasing af mellemklasse personbil (hybrid)
1) Kort beskrivelse
Delaftalen omfatter leasing af kategorien »mellemklasse personbil (hybrid)«, således som denne kategori er beskrevet og afgrænset i Kravspecifikationen.
Det er Kommunens forventning, at indkøbsbehovet på delaftalen vil udgøre ca. 30 % af det samlede antal hybridbiler, som leases under de udbudte delaftaler. Dette forbrug er alene vejledende og er ikke udtryk for, at hverken Kommunen og/eller de øvrige offentlige myndigheder, som kan anvende delaftalen, derved forpligter sig på et givent forbrug og/eller forbrugsmønster.
Delaftalen indeholder følgende optioner:
Option: Forlængelse af leasingaftalen i op til 12 måneder (den ordinære leasingperiode er 36 måneder)
Option: Fartpilot
Option: Integreret navigation.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34140000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Leverandøren skal i henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 med senere ændringer) foretage fakturering elektronisk.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Vindende tilbudsgiver (»Leverandøren«) anses som eneste ansvarlige for kontraktens opfyldelse. Hvis Leverandøren er en sammenslutning af aktører, skal deltagerne hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse. Sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens deltagere kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der stilles kontraktuelle krav til Leverandørens Samfundsansvar (CSR). En nærmere beskrivelse heraf fremgår af udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbuddet skal indeholde følgende:
(1) Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for Kommunen.
(2) Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og/eller artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Bilag B (offentliggjort skabelon) kan anvendes til at afgive denne erklæring.
(3) Erklæring på tro og love om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Bilag B (offentliggjort skabelon) kan anvendes til at afgive denne erklæring.
Hvis tilbuddet afgives af et konsortium/anden sammenslutning omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de deltagende juridiske personer hver især vedlægge den dokumentation, som er beskrevet ovenfor under pkt. (1)-(3). Derudover skal tilbuddet identificere en fælles befuldmægtiget, som Kommunen med bindende virkning for konsortiet/sammenslutningen kan indgå aftaler med. Bilag D (offentliggjort skabelon) kan anvendes til brug herfor.
Tilbudsgivere, der befinder sig i omstændigheder som anført i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og/eller stk. 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet.
Tilbudsgivere med ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i strid med lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 er tillige udelukket fra at deltage i udbuddet.
Det er ikke et krav, at det ovenfor nævnte skabeloner anvendes.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der opstilles ingen dokumentationskrav til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle kapacitet.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Der opstilles ingen dokumentationskrav til tilbudsgivernes tekniske kapacitet.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 76-133438 af 18.4.2015

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.8.2015 - 10:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
VI.2) Oplysninger om EU-midler
VI.3) Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt på http://www.kk.dk/udbud fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. med senere ændringer:
Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiver har indgået rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.6.2015

Send til en kollega

0.063