23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 172-414170
Offentliggjort
04.09.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Halsnæs Spildevand A/S

Indkøb af slamsuger


Halsnæs Spildevand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Spildevand A/S
CVR-nummer: 33034180
Postadresse: Havnevej 8
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Werner de Jong
E-mail: wejo@hnf.dk
Telefon: +45 29617274

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hnf.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af slamsuger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410 Slamsugere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøb af en slamsuger til Halsnæs Spildevand A/S med tilhørende 5-årig serviceaftale (chassis). Dertil kommer optioner på forlængelse af serviceaftale i 2 gange 1 år og udvidelse af serviceaftale til slamsugeren til også at omfatte opbygning.

Ydermere omfatter udbuddet salg af ordregivers nuværende slamsuger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 690 882.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144410 Slamsugere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Frederiksværk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indkøb af en slamsuger til Halsnæs Spildevand A/S med tilhørende 5-årig serviceaftale (chassis). Dertil kommer optioner på forlængelse af serviceaftale i 2 gange 1 år og udvidelse af serviceaftale til slamsugeren til også at omfatte opbygning.

Ydermere omfatter udbuddet salg af ordregivers nuværende slamsuger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner på forlængelse af serviceaftale i 2 gange 1 år og udvidelse af serviceaftale til slamsugeren til også at omfatte opbygning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 107-258743
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Indkøb af slamsuger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
21/08/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: J. Hvidtved Larsen A/S
CVR-nummer: 20010088
Postadresse: Lillehøjvej 15
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: pro@hvidtved.com
Telefon: +45 86821211

Internetadresse: http://www.hvidtved.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 3 690 882.00 DKK / Højeste bud: 3 893 206.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2020

Send til en kollega

0.047