23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 123-224784
Offentliggjort
30.06.2015
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Specialkøretøjer


Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Vejledende forhåndsmeddelelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Bautavej 1
Att: Frands Vidstein Petersen
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 89401614
Mailadresse: fvp@aarhus.dk
Fax: +45 89401605

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.aarhus.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Brintdrevne biler til Teknik og Miljø.
II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer
Aarhus Kommune.

NUTS-kode DK042

II.3) Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, planlægger at indkøbe et antal brintdrevne personbiler som del af et innovationsprojekt.
Enten anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 000 000 og 4 000 000 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114000, 34115000

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
26.7.2015
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.8) Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune Teknik og Miljø planlægger at indkøbe et antal brintdrevne personbiler i 2015 som del af et innovationsprojekt. Eventuelt interesserede leverandører kan bekendtgøre deres interesse ved at rette henvendelse til Frands V. Petersen. fvp@aarhus.dk

Oplysninger om delaftaler

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:Delaftale nr.: 1Betegnelse: Levering af Brintbil
1) Kort beskrivelse:
Et antal brintbiler.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114000, 34115000

3) Mængde eller omfang:
Et antal brintbiler.
Enten anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 400 000 og 3 000 000 DKK
5) Yderligere oplysninger om delaftaler:
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:Delaftale nr.: 2Betegnelse: Levering af brintbil
1) Kort beskrivelse:
Et antal brintbiler.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34114000, 34115000

3) Mængde eller omfang:
Et antal brintbiler leveret i 2015.
Enten anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 400 000 og 3 000 000 EUR
5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25.6.2015

Send til en kollega

0.048