23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 166-401708
Offentliggjort
27.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på levering af fabriksnye biler


Silkeborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: idabisballe.rasmussen@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bdae78e-6e76-4894-9cfb-293cf50f38bc/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bdae78e-6e76-4894-9cfb-293cf50f38bc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bdae78e-6e76-4894-9cfb-293cf50f38bc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4bdae78e-6e76-4894-9cfb-293cf50f38bc/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af fabriksnye biler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på levering af fabriksnye biler til Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune udbyder 2 kontrakter på levering af fabriksnye biler.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: minibiler - benzin/diesel/hybrid.

Det konkrete indkøb omfatter køb af 30 biler. Der vil i kontrakten være mulighed for en option på 20 tilsvarende biler.

- Delaftale 2: minibiler - el.

Det konkrete indkøb omfatter 10 el-biler. Der vil i kontrakten være mulighed for en option på 5 tilsvarende biler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Minibil - benzin/diesel/hybrid

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det konkrete indkøb omfatter køb af 30 biler til Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling. Bilerne skal kunne bruges hele døgnet og anvendes af forskellige brugere. Bilen skal dække et kørselsbehov bestående af en blanding af korte og lange ture.

Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt.

Der vil være et forventet kørselsforbrug på 25 000 km. pr. år.

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 20 tilsvarende biler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være en mulighed for option i kontrakten på 20 tilsvarende biler.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Minibil - el

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det konkrete indkøb omfatter 10 el-biler til Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Der vil ofte være tale om korte ture med mange ind- og udstigninger. Der vil derfor være særlig fokus på ind- og udstigningsforholdene. Bilen vil få mange forskellige brugere (også rent fysisk). Det primær kørselsmønster er almindelig kørsel på primært asfalt. Der vil være et forventet kørselsforbrug på 20 000 km. pr. år. Bilerne skal kunne lades helt op på 7 timer. Ladestikkene skal være type 2.

Der vil være mulighed for option i kontrakten på 5 tilsvarende biler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være mulighed for option i kontrakten på 5 tilsvarende biler.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke stillet krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke stillet krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres efter den i udbudsmaterialet vedlagte kontrakt.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 152-370099
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2020
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til, at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Både de obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse i udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/08/2020

Send til en kollega

0.063