23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 132-324764
Offentliggjort
10.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

SERVIA A.m.b.a.

Opdateringer

Annullering
(28.08.2020)

Ordregiver er blevet opmærksom på uhensigtsmæssigheder og skattetekniske forhold, der medfører, at rammeaftalen skal tilrettes ud over hvad der skønnes muligt under det eksisterende udbud.

Udbud med forhandling vedr. rammeaftale om leasingbiler


SERVIA A.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SERVIA A.m.b.a.
CVR-nummer: 40 53 22 85
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper König
E-mail: ckni@servia.dk
Telefon: +45 70505050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ewii.com/om-ewii/nyheder-og-presse/Energiselskaber-går-sammen-om-nyt-fælles-selskab

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352196

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AURA Energi A.m.b.a.
CVR-nummer: 35861564
Postadresse: Smedeskovvej 55
By: Galten
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8464
Land: Danmark
E-mail: aura@aura.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aura.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholm Energi og Forsyning A/S
CVR-nummer: 34722293
Postadresse: Skansevej 2
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
E-mail: kundeservice@beof.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://beof.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: nef Fonden
CVR-nummer: 19996212
Postadresse: Tårupstrandvej 15
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
E-mail: nef@nef.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://nef.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: EWII A/S
CVR-nummer: ‎28297947
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: ewii@ewii.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ewii.com

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275272&B=TREFORVARME_OLD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275272&B=TREFORVARME_OLD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling vedr. rammeaftale om leasingbiler

Sagsnr.: 2020 Leasingbiler
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34136000 Varevogne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indhentelse af tilbud på rammeaftale vedrørende leasing af såvel hvidpladebiler og gulpladebiler, primært i form af varebiler, for AURA Energi A.m.b.a., Bornholms Energi og Forsyning A/S, EWII A/S og Nef Fonden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34111000 Stationcars og sedaner
34131000 Åbne varevogne
34134100 Lastbiler med fladt lad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indhentelse af tilbud på rammeaftale vedrørende leasing af såvel hvidpladebiler og gulpladebiler, primært i form af varebiler, for AURA Energi A.m.b.a., Bornholms Energi og Forsyning A/S, EWII A/S og Nef Fonden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 x 6 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete leverance vurderet på baggrund af de adspurgte informationer omkring teknisk og faglig formåen (referencer). I forhold til sidstnævnte vil ordregiver udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige referencer. Det tillægges positiv vægt såfremt der er tale om flådestyring af biler indeholdende indretninger på samme vis, som der er behov for under dette udbud.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave. Det tillægges positiv vægt, såfremt de enkelte referencer har haft et stort omfang.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2020

Send til en kollega

0.062