23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-252344
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Viking Link - Cable - Land Cable DK Civil Works - Logistik udbud


Energinet Eltransmission A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Eltransmission A/S
CVR-nummer: 39314878
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Viking Link - Cable - Land Cable DK Civil Works - Logistik udbud

Sagsnr.: 20/02021
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud består af følgende: Transport af kabeltromler fra opbevaringsplads på Esbjerg Havn til udtrækningsplads langs ruten af Viking Link DK landkabel fra Revsing til Houstrup Strand. Ruteplanlægning samt myndighedsgodkendelser for transporten. Leje + håndtering af kabeltromlevogn i forbindelse med udtrækning af kabel. Vurdering, leje og håndtering af køreplader til offentlig vej, såfremt dette skønnes nødvendigt. Yderligere informationer fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Havn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Viking Link er en elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem station Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England.

Viking Link udvikles af Energinet og britiske National Grid.

Denne aftale vedrører udelukkende transport af kabeltromler på den danske del af projektet. Arbejdets omfang i Danmark omfatter men er ikke begrænset til:

— Planlægning af transport af 108 kabeltromler fra Esbjerg havn og ud til den relevante trækplads

— Vurdering af behov for køreplader på offentlige veje såfremt transportøren finder det nødvendigt. Hvis transportøren finder det nødvendigt med køreplader på offentlig vej, skal transportøren stå for leje samt udlægning og fjernelse af køreplader

— Indhentning af myndighedstilladelser for transport med tromler fra Esbjerg havn til relevante trækpladser og retur

— Design og produktion af én tromlevogn, jf. specifikationerne defineret i afsnit 2.2.1

— Transport af 108 tromler fra Esbjerg havn til relevant trækplads, ved anvendelse af 2 tromlevogne (Energinets tromlevogn og tilbudsgivers, til projektet, udarbejdede tromlevogn)

— Bidrage med udrulningen jf. specifikationerne defineret i afsnit 4.2.1

— Transport af tomme tromler, fra trækplads tilbage til Esbjerg havn.

Bygherre leverancer:

— Levering af én tromlevogn til anvendelse v. transport

— Aftaler med lodsejere

— Afmontering af beskyttelsesforanstaltninger på kabeltromlerne efter transport

— Kappetest af kablet efter pålæsning på Esbjerg havn og efter afmontering af beskyttelses-foranstaltninger ved trækplads

— Køreplader udenfor offentlig vej

— Af- og pålæsning af tromler på tromlevogne på Esbjerg havn.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Leje af ekstra kabeltromlevogn til transport og håndtering af kabeltromler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 087-208997
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Viking Link - Cable - Land Cable DK Civil Works - Logistik udbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Energinet vurderer at ønsket om at skabe tilstrækkelig konkurrence om den udbudte kontrakt er en saglig grund til at annullere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.41