23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-231250
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Herning Kommune

Vindere

Lastbil med kran til drift

(17.07.2020)
Ejner Hessel A/S
7400 Herning

Biler til sundhed og ældre

(18.09.2020)
STS Biler A/S
Herning

(13.08.2021)
Ejner Hessel A/S
7330 Brande

El-drevne ladbiler til Drift

(01.09.2023)
Iveco Danmark A/S
Albertslund

Køretøjer


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Raun
E-mail: rasmus.raun@herning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79e5f23f-cda9-4205-98c7-97952643ab91/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79e5f23f-cda9-4205-98c7-97952643ab91/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79e5f23f-cda9-4205-98c7-97952643ab91/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79e5f23f-cda9-4205-98c7-97952643ab91/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køretøjer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af fabriksnye biler og lastbiler, der er rettet mod Herning Kommunes forvaltninger og institutioner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personbiler og varevogne under 3 500 kg - omkostninger

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000
34136100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Standard personbiler og varevogne under 3 500 kg, hvor tildeling udelukkende sker på baggrund af pris (købspris eller TCO).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 12/05/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personbiler og varevogne under 3 500 kg - pris og kvalitet

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000
34136100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Standard personbiler og varevogne under 3 500 kg, hvor tildeling sker på baggrund af det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 12/05/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lastbiler og varevogne over 3 500 kg - omkostninger

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Standard og special tilpassede lastbiler og varevogne over 3 500 kg., hvor tildeling sker på baggrund af omkostninger (pris eller TCO).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 12/05/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lastbiler og varevogne over 3 500 kg. - pris og kvalitet

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Standard og special tilpassede lastbiler og varevogne over 3 500 kg., hvor tildeling sker på baggrund af det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 12/05/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal have en samlet omsætning på 5 mio. DKK og en soliditetsgrad på 5 % i seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere skal som minimum have en samlet omsætning på 5 mio. DKK i seneste disponible regnskabsår.

Ansøgere skal som minimum have en soliditetsgrad på 5 % i seneste disponible regnskabsår. Soliditets-graden beregnes af egenkapitalen divideret med balancesummen.

Ved seneste disponible regnskabsår forstås:

- Ved ansøgning i forbindelse med etablering af systemet: seneste disponible regnskabsår i forhold til datoen for udbuddets offentliggørelse.

- Ved ansøgning om optagelse i systemets løbetid: seneste disponible regnskabsår i forhold til datoen for ansøgningen om optagelse.

- Ved Herning Kommunes anmodning om et ajourført ESPD: seneste disponible regnskabsår i forhold til datoen fra Herning Kommunes anmodning.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Personbiler og varevogne under 3 500 kg. (kategori 1+2)

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systems løbetid leve op til følgende:

- 3 referencer på, at denne har leveret 5 fabriksnye biler eller mere på en gang.

- Lastbiler og varevogne over 3 500 kg. (kategori 3+4)

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systems løbetid leve op til følgende:

- 3 referencer på, at denne har leveret 1 fabriksny lastbil eller mere på en gang.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Personbiler og varevogne under 3 500 kg. (kategori 1+2)

Ansøgere skal som minimum have 3 referencer på, at denne har leveret 5 fabriksnye biler eller mere på en gang.

Lastbiler og varevogne over 3 500 kg. (kategori 3+4)

Ansøgere skal som minimum have 3 referencer på, at denne har leveret 1 fabriksny lastbil eller mere på en gang.

Referencerne for levering skal have fundet sted i perioden 3 år forud for datoen angivet nedenfor:

- Ved ansøgning i forbindelse med etablering af systemet: 3 år forud for datoen for udbuddets offentliggørelse.

- Ved ansøgning om optagelse i systemets løbetid: 3 år forud for datoen for indlevering af ansøgning om optagelse.

- Ved Herning Kommunes anmodning om et ajourført ESPD: 3 år forud for datoen fra Herning Kommunes anmodning.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis:

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv

har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren

har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen

har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

6) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke

ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller

tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på

beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller

tildeling af kontrakt, eller

7) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2020

Send til en kollega

0.047