23948sdkhjf

Fragt til lands og til vands

Dette indhold er sponsoreret.

Når det kommer til transport af forskellige typer gods, findes der mange forskellige muligheder i Danmark. På grund af landets geografiske beliggenhed er der en god mulighed for at anvende forskellige typer af transport, hvilket også bliver udnyttet til fulde af de danske virksomheder rundt omkring i hele landet. Du kan få hjælp til din logistik med Daugaard.

Fragt til lands

Danske logistikvirksomheder udnytter til fulde det danske vejtransportnet og banetransport, når de skal have fragtet deres gods fra A-B. Hver transportform har sine muligheder, både når det kommer til det økonomiske såvel som det miljøvenlige aspekt. Hvilken transportform en virksomhed skal vælge, kommer selvfølgelig an på deres økonomi, men også hvor meget og hvor tungt godset er, som skal fragtes.

Nogle virksomheder kan foretrække at anvende vejtransport, da der er mulighed for dør-til-dør-levering, godset overvåges konstant og altid af chaufføren, der er en god fleksibilitet, transporten med lastbil er en meget hurtig transportform på korte strækninger, stort set alle slags godstyper kan fragtes, og så kan lastbilens trailer fungere som et midlertidigt lager. Der er i disse år også en øget opmærksomhed på, at lastbilchaufførerne skal kunne køre mere miljøvenligt, og til dette har nogle virksomheder investeret i IT-løsninger, som monitorerer chaufførens kørsel og kommer med løsninger, således at køretøjets CO2-udledning kan mindskes.

For andre virksomheder kan det bedst betale sig at bruge banetransport. Det fantastiske jernbanenet, som findes igennem hele Danmark og Europa, er med til, at danske virksomheder har mulighed for at eksportere og importere deres varer på en mere miljøvenlig og ikke mindst effektiv måde. Jernbanetransporten er en af de mest stabile måder at transportere gods på. Det er det, da en række faktorer ikke spiller ind som ved vejtransport. Der skal eksempelvis ikke i lige så stor grad tages højde for trafikale problemer som uheld og trafikale knudepunkter. Der kan ved jernbanetransport være en højere afgangssekvens, hvilket gør, at virksomhedens sendingstidspunkter kan gøres mere fleksible. Sidst, men ikke mindst, er transittiden også kortere end ved eksempelvis vejtransport.

Fragt til vands

Det kan blive en rigtig lang og ikke mindst umulig vej, hvis en virksomhed skal have fragtet gods til eller fra eksempelvis England eller Kina, hvis det skal foregå med bane- eller vejtransport. Her er søtransport naturligvis vejen frem. At fragte virksomhedens gods via søvejen er en bæredygtig måde for virksomheden at fragte sit gods på, da der ikke kun er tale om, at der kun skal fragtes for én virksomhed, men derimod flere på én gang.

Send til en kollega

0.078