23948sdkhjf

Økonomisk ledelse

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
13. januar 2020

28. februar 2020
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, kan du handle ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle den viden på din arbejdsplads.

Du bliver bedre til at:

  • Bruge forskellige teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse
  • Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse i relation til din praksis
  • Relatere din ledelsesmæssige kontekst til økonomiske teorier og begreber
  • Reflektere over din ledelsespraksis
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Modulet giver dig indsigt i relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for arbejdet med økonomisk ledelse. Du skærper din viden og praksis ved at forholde dig undersøgende og arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

  • Overordnet økonomisk forståelse
  • Forskellige teoretiske tilgange, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse
  • Identifikation og indsamling af empiri om økonomisk ledelse relateret til egen praksis
  • Din ledelsesmæssige praksis og kontekst i relation til økonomisk ledelse på organisatorisk niveau
Læs hele beskrivelsen

Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til økonomisk ledelse.

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

Aarhus Universitet,Birk Centerpark 15,7400 Herning

Send til en kollega

0.303