23948sdkhjf

Bridge Resource Management & Emergency Training (BRM/ET) - Lodser genopfriskning

I alt DKK 6.800 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Svendborg Kommune
Periode(r)
Løbende optagelse

Kursets formål er:
At træne lodsen i en korrekt udveksling af informationer mellem lods og skibsfører inden lodsningen påbegyndes og under lodsningen, herunder:

Pilot Card
planlægning af sejladsen, herunder nødprocedurer
informationer om fortøjning, slæbebådstyper, brug af slæbebåde
udveksling af særlige informationer, strøm, tidevand og trafikale forhold
særlige manøvreegenskaber ved skibet, besætningens begrænsninger, tekniske fejl og mangler
bekræftelse af hvilke sprog der benyttes til intern og ekstern kommunikation
sikker og korrekt kommunikation med skibsfører og broens vagthavende besætning
sikker og effektiv arbejdsfordeling på broen såvel under lodsningen som i en nødsituation
at sikre en effektiv udveksling af informationer
At give lodsen viden om og forståelse af:

betydningen af menneskets mentale styrker og begrænsninger
betydningen af sproglige barrierer
betydningen af kulturelle barrierer
teknikker til at håndtere ovennævnte problemer.
Kurset omfatter følgende emner:
Kommunikation

regler for god kommunikation
begrænsninger og styrker i verbal kommunikation
kontekst og sammenhæng.
Briefing:

Fælles situationsopfattelse.
Menneskets fysiske og psykiske begrænsninger og styrker, herunder:

perception
fortolkning og situationsopfattelse
hukommelse
træthed, stress og arbejdsbelastning.
Forholdet mellem besætning og lods:

kulturelle forskelle
forventninger
ledelsen, gruppen og individet.
Case studies
Simulatortræning i Full mission simulator, herunder planlægning, briefing, kommunikation og samarbejde træning af nød- og krisestyring ved hjælp af simulatorøvelser, herunder:

svigt af styring
svigt af hovedmaskineri m.m.
radarfejl
svigt af vitale systemer som f.eks. Gyro og ECDIS – blackout
kollisioner, grundstødning, oliespild og eftersøgning og redning
håndtering af andre kriser og ulykker under lodsning.
Gennemførelse
Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter og skal minimum gennemføres hvert femte år jf. Bek. Nr. 1077 af 21/11/2012 § 7, stk. 3.

Der udstedes ved bestået prøve skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:
IMO Resolution A. 960(23), afsnit 5.3, 5.4 og 5.5.

Søfartsstyrelsens vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau.

Send til en kollega

0.172