23948sdkhjf

Kurser fra Marstal Navigationsskole

Tilbage til virksomhedsprofilen.

Sorter efter
Side af 2

Generhvervelse Sønæringsbevis

Startdato: 6. oktober 2021

Henviser til Søfartsstyrelsens-hjemmeside, hvor man blandt andet kan læse følgende: Vælger du at generhverve gennem fornyelsesprøve, skal du aftale al ...

”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe, Marstal Navigationsskole

Startdato: 25. oktober 2021

Kurset opfylder STCW 2010 Reg. V/1-1 3 for olietankskibe og STCW 2010 Reg. V/1-1 5 for kemikalietankskibe.

Bridge Resource Management (3 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Kurset opfylder STCW Konventionen (incl. Manila Amendments 2010) Section A-II/1, Section A-II/2 og Section A-VIII/2. Kurset følger anbefalingerne I ST ...

Ice navigation (5 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: 11. oktober 2021

Is klassificering og egenskaber, iskort, klargøring til sejlads under vinter- og arktiske forhold, manøvrering i is, individuel sejlads i is, sejlads med isbryderassistance.

Arbejdsmiljø (§16) Marstal Navigationsskole

Startdato: 27. oktober 2021

Forudsætninger: I henhold til ”Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe”. I bekendtgørelsens § 3 er der ...

”Advanced Course” for gastankskibe, Marstal Navigationsskole

Startdato: 1. januar 2022

Dette kursus henvender sig til kaptajner, maskinchefer, overstyrmænd, 1. mestre samt officerer med direkte ansvar for lastning, losning, håndtering af ...

GMDSS (GOC) Marstal Navigationsskole

Startdato: 2. december 2021

Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS.

GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning af certifiat - Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Starter: aftales med kunde

ROC - Marstal Navigationsskole

Startdato: 11. oktober 2021

Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS.

Heavy Lift Marstal Navigationsskole

Startdato: 28. oktober 2021

Kurset indeholder: Belastning på løfteudstyr. Tandemløft. Styrkeberegning. Genopfriskning af stabilitetsberegninger. Ballast under håndtering af tunge ...

Marpol Annex II for surveyors (2 dage): Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

MARPOL Annex II regulation 16.1 kræver, at der autoriseres eller udpeges surveyors, som skal kontrollere, at MARPOL Annex II's regler overholdes. På k ...

Ballast Water Management Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Kurset tager udgangspunkt i ”Ballast Water Management Convention” Kurset indeholder blandt andet ; Ballast Water Enviromental Awareness , kendskab til ...

Chemical Tanker Combined 2-Day Course

Startdato: Løbende optagelse

Starter: aftales med kunde. Marpol/IBC Refresher Course, and Liquid Cargo Handling Simulator Course. Refreshing STCW Chpapter V section A-V/1-1-3

Kursus for ”Compass Adjuster” (2 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: 14. oktober 2021

Dette kursus henvender sig til kaptajner, overstyrmænd og juniorofficerer, som skal udføre kompas-korrigeringer ombord. Derudover henvender kurset sig ...

“Bridge Resource Management for danske lodser i Simulator (4 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Kurset er auditeret og godkendt af Lodstilsynet og opfylder Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 af 21/11 2012. Starter: aftales med kunde

Fortøjning af skibe (1 dag) Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Der er meget fokus på sikkerhed i forbindelse med fortøjning af skibe. Kurset omfatter fortøjningsteknik (fortøjningsprincipper, fortøjningsudstyr) sa ...

Ship Security Officer (SSO) Marstal Navigationsskole

Startdato: 1. november 2021

Kurset opfylder anbefalingerne i IMO Model Course 3.19 og ISPS kodens krav og anbefalinger samt kravene i STCW VI/5. Kurset afsluttes med en prøve, og der udstedes bevis ved bestået prøve.

Gas måling – entring lukkede rum for værfter (1 dag): Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Korrekt brug af gas-måle udstyr. Kalibrering af gas-måle udstyr. Forholdsregler ved lukkede rum. Sikring af atmosfære i tanke og lukkede rum. Starter: Indhent tilbud.

Transport af bulklast. IMSBC Code (1 dag): Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

IMSBC koden har været obligatorisk siden 1. januar 2011. Internationale bestemmelser for transport af bulklaster: SOLAS VI, VII og XII. Grundig gennem ...

Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger Marstal Navigationsskole

Startdato: 11. oktober 2021

Gennemgang af Østersøaftalen. Kurset opfylder anbefalingerne i STCW Code Section B-V/c og IMDG kodens kapitel 1.3. Ligeledes opfylder kurset kravene i ...

”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe, Marstal Navigationsskole

Startdato: 25. oktober 2021

Kurset opfylder STCW 2010 Reg. V/1-1 3 for olietankskibe og STCW 2010 Reg. V/1-1 5 for kemikalietankskibe.

Crude Oil Washing Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Kurset opfylder IMO Res. A.446(XI), som ændret ved A.497(XII) og A.897(21) appendix II, samt Marpol Annex VI regulation 15.6. Betingelse for at deltag ...

Genopfriskning af ”Søsikkerhedskursus”, Marstal Navigationsskole

Startdato: 21. september 2021

Her kan du tilmelde dig kurset, hvis de 5 år er ved at være gået og du mangler en fornyelse. Du får genopfrisket dine færdigheder i søsikkerhed, redni ...

Dansk søret for udenlandske masters plus Arbejdsmiljø §16 - Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Afholdes kun som fjernundervisning. Kurset er et krav for udenlandske skibsfører i danske skibe. Kontakt kursusafdelingen for oplysninger.

Resultater per side:12244896
Side af 2

Fakta om Marstal Navigationsskole

Adresse
Marstal Navigationsskole
Ellenet 10
5960 Marstal

Region
Danmark
Syddanmark
Ærø Kommune

Telefon: +45 62531075

CVR nummer: DK25849922

Kontaktpersoner

Helle Bak Poulsen
Jørgen Ritz

Send til en kollega

0.11