23948sdkhjf

Industribejdsning Nord

Industribejdsning Nord ApS
Assensvej 4
DK-9220 Aalborg
Tlf. (+45) 98 15 99 44
Fax (+45) 98 15 37 11

Direktør
Søren Rønnov Nielsen
Mobil (+45) 25 20 95 60
srn@industribejdsningnord.dk

http://www.industribejdsningnord.dk


Overfladebehandling med miljøansvar

Industribejdsning Nord ApS blev etableret i 1997. Etableringen er baseret på øget krav fra kunder om totalbejdsning, krav fra medarbejderside om forbedret sikkerhed og erklærede miljøhensyn.

Industribejdsning Nord udfører totalbejdsning af rustfrit stål til alle dele af dansk industri. Virksomheden udfører også vedligeholdelses- og servicearbejde.

Vores miljøtanke

Arbejdet med overfladebehandling, bejdsning af rustfrit stål, er en miljøbelastende proces. Industribejdsning Nord tager derfor et miljøansvar. Industribejdsning Nord oplever stigende krav fra miljømyndigheder og omverden, og har derfor en klar og synlig miljøprofil, der løbende lever op til miljømyndighedernes krav. Industribejdsning Nord er bevidst om sit ansvar for samfund og medarbejdere. Virksomheden investerer derfor i miljøfremmende faciliteter og uddannelse.

Vores miljøpolitik

Virksomhedens målsætning er altid at anvende den reneste teknologi i sin produktion. For Industribejdsning Nord betyder det den mindste emmisionsstørrelse, ressourceforbrug og risici for luft, jord og vand. Brugen af den rene teknologi skal sikre, at den samlede miljøbelastning, herunder forbruget af råvarer og proceshjælpemidler minimeres.

Industribejdsning Nord tilstræber minimale udledninger til det interne og eksterne miljø, ligesom Industribejdsning Nord vil sikre genanvendelse af affald og foretage miljøskånsom affaldssortering.

Industribejdsning Nord følger løbende op på miljømål og krav ved at gennemgå produktionsprocesser og ressourceforbrug. Denne indsats skal føre til nye miljømål og sikre, at virksomheden altid lever op til branchens højeste miljøkrav.

Industribejdsning Nord vil sikre et arbejdsmiljø, der mindsker risikoen for dens medarbejdere gennem ren produktionsteknologi og i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Industribejdsning Nord står for en klar miljøprofil i branchen og har derigennem opnået miljøanerkendelse ved Green Network, som giver en objektiv vurdering af virksomhedens miljøindsats.

Vores miljømål

Virksomheden har udarbejdet miljøredegørelse under EMAS-ordningen

Industribejdsning Nord Industribejdsning har også realiseret:

Arbejdstilsynets bedste vurdering af arbejdsmiljøet

Miljøanerkendelse gennem certificering ved Green Network

Vores miljøsikring

Industribejdsning Nord Industribejdsning har udviklet sit eget fuldautomatiske renseanlæg, hvor spildevand fra produktionen og virksomhedens mobilbejdsningsenhed renses. Slammet, der består af tungmetallerne krom og nikkel, afleveres til Kommune Kemi.

For at fjerne syredampe fra produktionen har virksomheden omfattende udsugning omkring bejdsekar. Den samlede ventilation i bejdsehallen betyder, at luften udskiftes hvert 3. minut.

Fakta om Industribejdsning Nord

Adresse
Industribejdsning Nord
Assensvej 4
9220 Aalborg Øst

Region
Danmark
Nordjylland
Aalborg Kommune

Telefon: +45 98159944

Fax: +45 98153711

CVR nummer: DK19434303

Kontaktpersoner

Søren Rønnov Nielsen
Afdeling: Aalborg
Stilling: Direktør
Direkte telefon: +45 98159944

Send til en kollega

0.109