23948sdkhjf

JURAKLUMME: Tvist om alderen på en autocamper

JURAKLUMME: Det kan være umuligt at fastslå alderen på en autocampere, fordi den består af komponenter fra forskellige årgange.

PÅHÆNG Der har i de seneste år været solgt rigtig mange autocampere, måske i særdeleshed i "corona-tiden". Det afspejler sig også ved, at der bliver oprettet flere sager ved ankenævnet omhandlende fejl ved autocampere. Det kan være rent fysiske fejl ved beboelsesdelen, eller det kan være mekaniske eller elektroniske fejl ved bildelen.

Det burde måske ikke betyde det store, om det er den ene eller den anden type fejl, men for en del af disse biler gør det sig gældende, at der er forskellige producenter af bildelen og af opbygningen af camperdelen.

Det er også kendetegnet ved at autocamperen markedsføres under eget fabrikat, men at grundbilen måske er en Fiat, Peugeot eller Citroën. Det kan give anledning til visse komplikationer, når det skal afgøres hvorledes fejl og mangler skal håndteres, ligesom der også kan ligge en vurdering af, hvornår den samlede camper får sin identitet.

Flere sager om autocampere

Der verserer allerede nu flere sager om autocampere og garanti- og reklamationsvilkår, men der er også for nylig truffet afgørelse i en sag, hvor flere af disse aspekter var i spil under sagen.

Sagen drejede sig om en Bürstner autocamper, som var bygget med Fiat Ducato komponenter.

Bilen, som var brugtimporteret fra Tyskland, var ifølge registreringsattesten registreret første gang i 2015, og den danske sælger havde på det grundlag sat bilen til salg som en 2015 model. Bilen blev solgt til en forbruger for en pris på ca. 550.000 kr. med et kilometertal på 99.000. Imidlertid var der sket en modelændring fra 2014 til 2015, hvilket køberen af bilen først fandt ud af senere, da han blev gjort opmærksom på det fra anden side. Der var bl.a. sket ændringer af fronten og af lygterne, og bilen var helt utvivlsomt ikke en 2015 model, hvilket sælger også erkendte.

Parterne kunne imidlertid ikke blive enige om hvorledes sagen skulle løses, da køber krævede ophævelse og sælger tilbød et mindre afslag, da bilen jo trods alt først var registreret i 2015. Sagen endte derfor i nævnet.

Tvivl om bilens alder

Imidlertid viste det sig ikke at være så nemt at komme til bunds i, hvor gammel bilen rent faktisk var. Der blev indhentet oplysninger fra bilimportøren om hvornår bilkomponenterne var produceret. Og det blev derfra oplyst, at de levererede chassis- og motorkomponenter var såkaldt MY 2011-2014, hvorimod en 2015 model ville have heddet MY 2014 -.

Det blev endvidere oplyst, at der løbende blev leveret komponenter til camper-producenten, men at delene til den omhandlede bil så ud til at være produceret omkring september 2012. Importøren kunne dog ikke oplyse, hvornår komponenterne var blevet benyttet, men man havde dog en registrering i garantisystemet fra september 2014, hvilket kunne indikere, at det var tidspunktet hvor komponenterne var sat sammen til en færdig autocamper.

På det grundlag kunne det jo så diskuteres, hvornår camperen fik sin identitet, og om den skulle betegnes som en model 2012 eller som en model 2014. Samtidig kunne det konstateres, at man som sælger af den brugte bil ikke havde en chance for at få opklaret disse spørgsmål i forbindelse med en almindelig handel - og nok heller ikke havde en pligt til det. Ikke en gang en henvendelse til importøren kunne med 100 % sikkerhed afklare spørgsmålene.

Sælgeren af den brugte autocamper havde som nævnt klart erkendt, at han fejlagtigt havde annonceret bilen som en 2015 model, og han var derfor også indstillet på at medvirke til at finde en løsning, men det var som sagt ikke muligt rent forligsmæssigt, da køber primært ville ophæve købet og subsidiært krævede et ganske højt afslag i prisen baseret på en indbytningspris han havde fået tilbudt hos en anden forhandler.

Nævnet skulle derfor først tage stilling til spørgsmålet om bilens alder, ud fra et produktionstidspunkt som i hvert fald var 2014 eller tidligere og dernæst vurdere, hvad konsekvensen af sælgers forkerte oplysning skulle være.

Stort afslag på prisen

På baggrund af oplysningerne fra importøren blev det lagt til grund, at der ikke er forskelle på Fiat komponenterne fra 2012 til 2014. Der er derfor ikke fysiske forskelle på bilen i perioden frem til 2014. Det lægges endvidere til grund, at bilen først er færdigmeldt til Fiat i september 2014, og at bilen derfor først har været færdigproduceret på det tidspunkt.

Derfor lægges det til grund, at bilen er af modelår 2014, hvorfor sælger har givet en urigtig oplysning ved at annoncere den som en model 2015. Derfor foreligger der en mangel i købelovens forstand. Der var enighed blandt nævnets medlemmer om, at det var en mangel, men at sælger ikke havde været bekendt med de oplysninger, som kom frem under sagen.

Der var derfor også enighed om at køber ikke kunne ophæve købet, men havde krav på et passende afslag. Der var dog ikke enighed om størrelsen på afslaget. Flertallet fandt at afslaget skulle udgøre 50.000 kr., hvilket således blev udfaldet på sagen.

Jeg synes beløbet er meget højt eftersom der ud fra de fremkomne oplysninger alene er tale om en fejlskrift med et enkelt modelår, og hvor forskellene primært er kosmetiske. Det skal dog tilføjes, at handelsprisen reelt set godt kan være 50.000 kr. lavere, men det er stadig et meget højt afslag for en bil, der på købstidspunktet var fem år gammel og havde kørt næsten 100.000 km. Endnu en gang må det derfor præciseres, at det er vigtigt som forhandler at være sikker på de oplysninger man giver, og dermed også have et godt produktkendskab.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125