23948sdkhjf

JURAKLUMME Sådan håndteres periodiske fejl

Hvordan stiller det værkstedet, at en fejl, der kun fremkommer periodisk, måske - måske ikke bliver rettet ved en kommende opdatering af bilens software?

JURA En af de meget store udfordinger både for værksteder og for kunder er periodiske fejl, som kan være vanskelige at afdække, samt i realiteten også påståede fejl, som ikke kan konstateres.

Endnu en variant er egenskaber ved en bil, som måske ikke decideret kan karakteriseres som en fejl, men nærmere forhold, hvor der på et eller tidspunkt måske vil komme en opdatering, typisk af noget software.

Alle tre typer af sager er noget vi jævnligt ser i Ankenævnet. De periodiske fejl kan heldigvis nogen gange dokumenteres i form af fejlkoder, men det er heller ikke altid, det er tilfældet.

Hvis der er tale om egentlige fejl, lagres de typisk og, hvis de kan dokumenteres, er der sjældent problemer med at anerkende at der er en fejl på bilen.

Sager er ofte oppe og vende i Nævnet

Det er straks værre, hvis der ikke er lagret noget, og der derudover er diskussion om, hvorvidt bilen overhovedet fejler noget. Den type sager behandles jævnligt i nævnet, og normalt vil der blive udpeget en sagkyndig, som vurderer om han kan konstatere fejl på bilen, eller om han kan konstatere de uregelmæssigheder, som klager har påtalt.

Han vurderer så også om det er sædvanligt for bilen eller ej. Der har været mange af den type sager, og afgørelserne kan være meget forskellige bl.a. ud fra en vurdering af, om der er tale om en sædvanlig egenskab ved bilen eller om der måske er tale om usædvanlige forhold for enten modellen eller den konkrete bil.

Vi har senest behandlet en sag, hvor der faktisk var flere af disse forskellige aspekter. Noget af det som ofte giver anledning til diskussioner er bilens køremåde, såsom ujævn, kørsel, ujævn motorgang og ujævn acceleration.

Jeg har tidligere nævnt den type sager, og ofte er det jo noget som er begrundet i bilens konstruktion og herunder ønsket og kravet om det mest gunstige og minimale brændstofforbrug.

Hakkende motor

Det var også udgangspunktet i den aktuelle sag, hvor klagen gik på at motoren "hakkede". Sælgeren havde flere gange haft bilen inde for afhjælpning og havde i et vist omfang anerkendt, at der var noget galt, og at der blot skulle en opdatering til, som dog lod vente på sig.

I den sag kunne den sagkyndige ikke konstatere, at der var fejl på bilen. Der var intet lagret, og bilen opførte sig helt normalt ved undersøgelsen.

Konklusionen blev derfor, at klager ikke fik medhold, da der ikke kunne konstateres fejl. Det forhold at indklagede og importøren havde meddelt, at der på et senere tidspunkt ville komme en opdatering, kunne ikke i sig selv føre til et andet resultat.

I den forbindelse skal det præciseres, at det at der kan komme opdateringer til bilen ikke i sig selv behøver at være udtryk for, at der er eller har været fejl på bilen, men blot et udtryk for produktudvikling.

Kommende opdateringer

Der har som nævnt været adskillige andre sager om kommende opdateringer. Der har faktisk også været sager, hvor det er endt med en ophævelse af købet. Det har været i situationer, hvor der har været konstateret fejl på bilen, som kunne kategoriseres som en mangel.

I disse tilfælde har der fra leverandørens side været oplyst, at der ville være en opdatering undervejs, men uden en konkret tidshorisont.

I begge tilfælde havde klager ventet i flere måneder på opdateringen, og i begge tilfælde havde fejlene en karakter, som ikke kunne forventes på en fabriksny bil.

Det resulterede som sagt i ophævelser, idet man lagde til grund at de påtalte fejl lå ud over hvad der kunne forventes og accepteres på en fabriksny bil, og at afhjælpningen ikke var foretaget i tide.

Derfor resulterede det i ophævelser af købet, selvom leverandøren i realiteten havde tilbudt afhjælpning, men uden at den blev effektueret rettidigt - eller inden rimelig tid, som det betegnes i Købeloven.

Umiddelbart kan det ikke betegnes om sædvanligt, at der skrides til ophævelse i de situationer, men det er mulighed som rummes i Købeloven, og som der måske kan forventes yderligere fokus på i den revision af Købeloven som er undervejs på baggrund af direktivet.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.128