23948sdkhjf

JURAKLUMME: Ny købelov under opsejling

1. januar 2022 træder en ny købelov i kraft, og den stiller forbrugerne bedre end i dag - og er dermed til ulempe for bilforhandlere og værksteder.

REKLAMATIONER Sidst i januar blev en delbetænkning omkring implementering af to direktiver omkring hhv. varer/køb og digitale varer offentliggjort. Betænkningen indeholder blandt andet et forslag til en række ændringer i købeloven, som potentielt kan få stor betydning for bilsalg - alle (selvsagt?) med fokus på en større forbrugerbeskyttelse.

Købeloven er generel - dvs. den gælder i dag og i fremtiden - for alle køb af såkaldt løsøre. Løsøre er alt, der kan røres lige fra en tandbørste over en mobiltelefon til en hest og en bil. Det kræver en enormt fleksibel lov, som kan rumme det hele.

Imidlertid er loven, som vi kender den i dag, ikke fleksibel nok til at håndtere køb af varer, der kun er digitale eller som har digitale elementer. Netop biler er et af de varetyper, der i større og større grad har digitale elementer.

Forbrugerne stilles bedre

Blandt de væsentligste ændringer, der er foreslået - og desværre direktivbestemt - er en fordobling af formodningsreglens virkningsperiode.

Det betyder, at hvor en forbrugerkøber i dag er berettiget til at formode, at alle defekter, der optræder inden for de første 6 måneder efter købet, var til stede eller under udvikling på købstidspunktet, så får forbrugerkøberen en formodning de første 12 måneder efter købet.

Sælger har herefter bevisbyrden for, at denne formodning er forkert - og at den kan afkræftes.

Det kan eksempelvis være, at forholdet er opstået ved en udefrakommende omstændighed eller er fremkaldt af køber selv - eller i øvrigt ligger inden for, hvad køber kunne forvente ifht. bilens pris, alder, kilometer m.v.

I praksis er bevisbyrden for sælger meget svær at løfte - og vil altså komme til at gælde i 12 måneder.

Reklamationsrettens længde

Reklamationsretten generelt foreslås ikke forlænget. Allerede nu har flere forbrugerparter, herunder FDM dog været ude og argumentere for, at reklamationsretten skal forlænges til mindst tre og helst seks år for blandt andet biler.

Det kan dog virke helt uoverskueligt for blandt andet bilpriserne - og derfor også direkte for forbrugerne - hvis en 15 år gammel bil med 300.000 km. på tælleren, der koster 20.000 kroner skal underlægges en 6-års reklamationsret; den vil formentlig være skrottet forinden.

Selvom en reklamationsret ikke er ensbetydende med, at produktet også skal holde sig funktionelt i reklamationsperioden - så må det forventes, at en forlængelse af reklamationsretten automatisk medfører en forlængelse af købers forventning til produktet.

Uberettiget; ja i mange tilfælde; men hvordan får man fortalt en kunde, at den vare, de er ved at købe kun kan forventes at holde i en given, kortere periode?.

Derudover foreslås der i købeloven en række ændringer omkring digitale varer og varer med digitale elementer, herunder med en forpligtelse til at holde køber med opdateringer, der vedrører funktionalitet - et krav, der umiddelbart også vil dække biler, der leveres med digitale elementer.

Købeloven har aldrig indeholdt bestemmelser om garantier - men det foreslås også ændret. Købeloven vil komme til at indeholde krav handelsgarantier - herunder oplysningspligt om vilkår for garantien m.v.

Købelovens regler vil være et supplement til markedsføringslovens regler, så de to regelsæt vil skulle læses sammen.

Som et led i det samspil, foreslås det, at der bliver mulighed for at udstede bøder for manglende overholdelse af kravene.

Det bliver altså endnu en oplysningspligt til sælger - og endnu en administrativ byrde, hvis en sælger ønsker at give en garanti; og hvad det betyder for omfanget og antallet af garantier må tiden vise.

Ny købelov træder i kraft 1. januar 2022

For mig - og for Dansk Bilbrancheråd og en lang række øvrige aktører - er det helt afgørende, at vi får landet en købelov, der ikke indeholder en overimplementering af direktiverne, så især brugte biler fortsat kan sælges til gavn for miljøet (i kraft af, at selv ældre biler fortsat kan indgå og omsættes i bilparken), forbrugerne (i kraft af fastholdelse af tilgængelige bilpriser) og selvfølgelig brugtbilsforhandlerne.

Generelt set må det dog konstateres, at forslaget kunne være langt værre i sit udkast - og en lang række ændringer vil gøre det lette for almindelige mennesker at forholde sig til købeloven.

Eksempelvis ændres ordet "vederlagsfri" til "gratis" og "passende afslag" ændres til "forholdsmæssigt afslag", hvilket er godt for den generelle forståelse af loven - til gavn for alle parter.

Reglerne skal være på plads den 1. juli i år og skal træde i kraft 1. januar 2022. Men allerede nu skal der afgives høringssvar, så arbejdstøjet er taget på.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.079